všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Infrastruktura
Záměr

Sídliště Ďáblice

Celý název:
Územní studie sídliště Ďáblice
Lokace:
Praha 8 – Kobylisy
Střelničná
Čumpelíkova
Kancelář:
MOBA studio s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Infrastruktura
Landscape
Rozvojové území
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q3 2018
Aktualizováno:
23. 2. 2022

V roce 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy uloženo zpracování územní studie pro sídliště Ďáblice. IPR vybral ve veřejné soutěži externího dodavatele koncem září 2018. Hlavním úkolem studie je pojmenovat a jasně určit hodnoty urbanisticky významného celku a navrhnout možnosti jeho dotvoření v souladu s jeho charakterem a strukturou zástavby. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a zpracování plánu revitalizace.

V analytické fázi byli zmapování uživatelé území, proběhl průzkum provozoven (k tzv. zkoumání ekonomického zdraví v lokalitě), komunitní monitoring a další analýzy užívání území. Mezi provozovateli i obyvateli zároveň proběhlo reprezentativní sociologické dotazníkové šetření. Všechny tyto průzkumy byly součástí podkladů pro územní studii.

Veřejnost byla zapojena do tvorby územní studie v rámci vycházek a setkání nad mapou v roce 2018. Podněty byly zapracovány do analytické části studie. První návrh byl veřejnosti představen v březnu 2019. Bylo obdrženo velké množství připomínek, které byly v následujících krocích zohledněny.

V dubnu roku 2019 byla na žádost klíčových aktérů v území i samotné veřejnosti sestavena pracovní skupina*, která se věnovala právě návrhu územní studie a dalšímu postupu v rámci její tvorby. Schůzky pracovní skupiny stále probíhají, nyní nad upravovaným/přepracovávaným návrhem územní studie.

IPR Praha nyní pracuje na návrhu územní studie, který je v průběhu příprav konzultován se členy pracovní skupiny. Návrh bude k připomínkám (v rámci tzv. projednání) zveřejněn v 1Q roku 2022.