#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Stavební řízení

Anenský trojúhelník

Celý název:
Veřejné prostory Anenského trojúhelníku
Lokace:
Praha 1
Karoliny Světlé
Anenské náměstí
Kancelář:
TaK Architects s.r.o.
Investor:
MČ Praha 1
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
2018
Investice:
28 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
TaK Architects s.r.o.
01/03

Anenský trojúhelník je pracovní název pro oblast ukončující tzv. Betlémskou čtvrť, která leží mezi vyústěním ulice Karolíny Světlé na Smetanově nábřeží, Anenským a Betlémským náměstím. V posledních několika letech zde vznikl pozoruhodný projekt proměny veřejného prostoru zahrnujícího nejen rekonstrukci ulic a stávajících ploch, ale i vytvoření nového náměstí na konci ulice Karolíny Světlé.

Anenské náměstí, pojmenované podle Anenského kláštera řádu dominikánek, který sem byl přenesen v roce 1313, je jedním z nejstarších městských prostorů. Prostor je definován průčelím řady významných domů, kromě budovy bývalého konventu to jsou Milevský dům historicky známý jako Divadlo Na zábradlí a především severní cíp objektu čp. 208, paláce Pachtů z Rájova. Náměstí je průnikem ulic Anenské, Stříbrné, Zlaté a ulice Na Zábradlí. V současnosti slouží výhradně jako parkoviště. Prostor dnes není užíván způsobem, který by odpovídal jeho významu a poloze. Novým konceptem je vytvořit víceúčelový prostor v blízkosti významných budov Pachtova paláce a Divadla Na zábradlí a regulovat parkování tak, aby zde vzniklo klidové místo s kašnou, lavičkami a stromy.

Důraz je kladen na významná propojení – přístup do Divadla Na zábradlí, průchod pasáží do dvora Pachtova paláce a vstup do Stříbrné uličky. V projektu se uvažuje o tom, že náměstí bude možné využívat pro příležitostné akce, hudební produkce spojené s dramaturgií Divadla Na zábradlí, víkendové sezónní trhy propojené s programem ve dvoře Pachtova paláce a Jiráskova domu a další. Vzhledem k faktu, že renesanční kašna byla na Anenské náměstí roku 1932 přenesena ze Smíchova a nikdy nebyla funkční, v návrhu se počítá s jejím posunutím. Druh a vzor dláždění respektuje charakter místa. Vznikne celkem 17 podélných a kolmých parkovacích stání.

Historicky ze zde nacházel volný, ale vydlážděný prostor na nábřeží Vltavy. Do těch míst se často rozlévala řeka. Řešeného území ve tvaru trojúhelníku je dnes travnatá nepřístupná plocha se stromy lemovaná živým plotem a náletovou zelení. Plocha se od Smetanova nábřeží směrem k ulici Karoliny Světlé svažuje. Návrh spočívá v transformaci dosud nevyužívané zelené pohledové plochy na atraktivní místo v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy.

Cílem návrhu je obnovit prostor navazující na Staré Město, který se původně rozkládal až k řece, prodloužit rozmanitá a tajemná zákoutí Starého Města, obnovit poetiku místa s použitím tradičních architektonických prvků – kamenných dlažeb, schodišť, kašny a střídmého mobiliáře.

Nový veřejný prostor je navržen na spodní úrovni, otevírá se směrem k Jiráskovu domu, kde je nově rozšířen chodník a upravena niveleta uličního profilu. V horní části na Smetanově nábřeží se plánuje tramvajová zastávka. Celková kompozice je dána morfologií terénu, vzniká zde systém schodišť a ramp, který propojuje jednotlivé výškové úrovně. Koncept využívá obnovy průchodu – „čapadla“ zaslepeného stavebními úpravami koncem 20. století, de facto prodloužení Náprstkovy ulice a propojení pěšího parteru s vltavským nábřežím. Cílem návrhu je navázat na historickou stopu území, kde byl v minulosti plynulý přístup k řece.

Navrhováno je nové výškové i materiálové řešení celého pozemku. U Smetanova nábřeží bude vytvořena nová opěrná stěna z řádkového kamenného zdiva a celá plocha s výjimkou jižní části u sousedního objektu, která zůstane výškově zachována, bude odtěžena a bude srovnána s úrovní ulice Karoliny Světlé, odkud bude volný přístup na nově vytvořený veřejný prostor, který bude v celé ploše vydlážděn pražskou mozaikou různých vzorů dle jednotlivých plošných celků. V ploše veřejného prostoru je umístěn nový strom, platan s finální korunou průměru cca 20 m a zhruba v polovině volného prostranství je v nábřežní opěrné stěně lokalizována kašna, která je koncipována jako sestava výtoků „prosakujících“ ze zdi v různých segmentech ložné spáry řádkového zdiva se sběrným korytem podél opěrné zdi v úrovni nového náměstí.