všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Bydlení
Stavba

Zenklova

Celý název:
Polyfunkční dům Zenklova
Lokace:
Zenklova, Praha 8 – Libeň
Kancelář:
Aulík Fišer architekti, s.r.o.
Investor:
Real-Treuhand Reality s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Kanceláře
Obchod
Stav:
Stavba
Zahájení:
Q4 2019
Dokončení:
Q1 2022
Investice:
220 mil. Kč
Aktualizováno:
3. 2. 2021
01/03

Projekt polyfunkčního domu se nachází v blízkosti dopravního uzlu Palmovka. Specifickým zadáním bylo vypořádat se s podmínkami existujícího územního rozhodnutí původního projektu, který neodpovídal požadavkům investora.

Umístění stavby v proluce reaguje na setkání různých forem zástavby v jejím sousedství, od fragmentů staré Libně přes tradiční blok po poměrně diskutabilní soudobé vstupy. Hmota je navržena jako solitér, avšak ve formě části bloku. Drží uliční čáru ulic Zenklova a Koželužská, zadní část pozemku ve směru k novostavbě bytového domu Aura uvolňuje pro vznik budoucího „otevřeného dvora“, jehož dokončení lze předpokládat s dostavbou sousedního bloku směrem k Palmovce.

Svou výškou navazuje na okolí směrem do Koželužské, proto ve vyšších patrech ustupuje a umožnuje tím vznik pobytových teras. Zároveň výškovým členěním zdůrazňuje hierarchii jednotlivých funkcí v domě. Vstupní podlaží, kde se nacházejí obchodní jednotky, je průběžným prosklením maximálně propojené s uličním parterem. Druhé patro zabírají administrativní plochy, ostatní podlaží jsou výhradně bytová.

Štítové stěny budovy jako nedokončeného bloku přechází v nárožích do plynulých oblouků. Kontinuita fasád je umocněna průběžnými omítanými parapetními pásy v kontrastu se zapuštěnými okenními sestavami. Plynulé křivky přechází i do interiéru, kde otevírají pohled do společných prostor schodišťové dvorany a odráží se ve formě zábradlí i na podlaze.