#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Záměr

Horní Počernice – Beranka

Celý název:
Výstavba v lokalitě Horní Počernice – Beranka
Lokace:
Praha 20 – Horní Počernice
K Odpočinku
Bořetická
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, p. o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2021
Investice:
1,99 mld. Kč
Počet bytů:
500
Aktualizováno:
12. 1. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025

Projekt výstavby přibližně 500 bytů připravovaný Pražskou developerskou společností. Výstavba je zamýšlena podél ulice K Odpočinku v lokalitě Horních Počernic na území městské části Praha 20. V rámci projektu dojde nejprve k přepracování existující projektové dokumentace tak, aby odpovídala Zásadám investora pro městskou bytovou výstavbu a aby výsledný projekt vykazoval vyšší ekonomickou a environmentální udržitelnost. Výstavba je rozdělena do čtyř etap a samostatné výstavby potřebné infrastruktury.

Počet bytů – 500