#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Stavba

Dopravní terminál Smíchov

Lokace:
Praha 5 – Smíchov
Nádražní
Dobříšská
Kancelář:
A69 - architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha, Správa železnic, státní organizace
Spolupráce:
European Transportation Consultancy, s.r.o.
Projektant:
SUDOP PRAHA a.s., SUDOP EU a.s., METROPROJEKT Praha a.s.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2015
Dokončení:
2028
Investice:
4,1 mld. Kč
Aktualizováno:
19. 3. 2024
Zdroj informací:
Sekyra Group, a.s., a69.cz, iprpraha.cz, spravazeleznic.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: A69 - architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: A69 - architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: A69 - architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: A69 - architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: A69 - architekti s.r.o.
01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: A69 - architekti s.r.o.

Zbytky nevyužívaných drážních ploch se nacházejí v blízkosti celoměstského centra a území navazuje na už úspěšnou přeměnu bývalých průmyslových a drážních ploch v dynamickou oblast Anděla na Smíchově. Transformace smíchovského nádraží se připravovala dlouhodobě za spolupráce investora – vlastníka pozemků, městské části Prahy 5, místních obyvatel, Magistrátu hl. m. Prahy i státních institucí, neboť součástí konverze je také přeměna smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál (podle studie A69 - architekti), který sjednotí současné dopravní uzly na Smíchově a nabídne rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy (vlak, autobus, MHD, metro, parkoviště P+R).

Vedle dopravního terminálu vyrůstá na zbytku území projekt Smíchov City. Jeho severní část pojme až 1 000 nových obyvatel a je realizována formou tradičních domovních bloků, které jsou ve snaze docílit struktury a měřítka přirozeně rostlého města dále členěny na jednotlivé domy, jež se díky zapojení více architektů liší typologií i vzhledem. V jižní části Smíchov City pak podle vítězného návrhu Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička Architekti vznikne multifunkční čtvrť, jejíž dominantou bude nová centrála České spořitelny. Obě části území se smíchovským nádražím na jedné a náměstím Na Knížecí na straně druhé propojí téměř kilometr dlouhá pěší městská třída, která bude mít podobu podélného parku.