#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Rekonstrukce ulic Seifertova a Táboritská

Lokace:
Praha 3
Seifertova
Táboritská
Kancelář:
edit architects s.r.o., ARCHUM architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Spoluautor:
Aqua Procon, s.r.o
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2016
Dokončení:
2024
Investice:
37 mil. Kč
Aktualizováno:
12. 9. 2022
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: ARCHUM architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: ARCHUM architekti s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: edit architects s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: edit architects s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: edit architects s.r.o.
01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: ARCHUM architekti s.r.o.

V roce 2016 uložila Rada hl. m. Prahy IPR Praha zpracovat koncepční studii ulice Seifertova-Táboritská v úseku od křížení s ulicí Lipanská po Olšanské náměstí. IPR Praha vybral zpracovatele studie ve výběrovém řízení na základě kvalitativních kritérií. Cílem projektu je vytvořit návrh revitalizace, který zvýší uživatelské kvality prostoru ulice včetně navazujících veřejných prostranství, a zkoordinovat záměry v území. Po schválení koncepční studie Radou hl. m. Prahy zadá Dopravní podnik hl. m. Prahy zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.