#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Záměr

Náměstí Jiřího z Lobkovic

Celý název:
Obnova Náměstí Jiřího z Lobkovic
Lokace:
Praha 3 – Vinohrady
Náměstí Jiřího z Lobkovic
Kancelář:
Studio Perspektiv, s.r.o.
Investor:
MČ Praha 3
Autor:
Jitka Tomsová, Martin Stára
Spolupráce:
Ján Martin Púčik, Kateřina Hodková, Silvia Snopková, Tereza Houdková, Yana Stepankova
Typologie:
Doprava, Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q2 2020
Dokončení:
2030
Aktualizováno:
18. 11. 2021
Zdroj informací:
perspektiv.cz, cka.cz
01/05

Náš vítězný návrh v architektonické soutěži na rekonstrukci náměstí Jiřího z Lobkovic má za cíl kultivovat jeho původní funkci — oblíbeného místa setkávání, hry a odpočinku všech generací obyvatel a místních komunit.

Hledali jsme vhodný poměr vymezení náměstí a parku, který nyní dominuje. Chtěli jsme jasně definovat náměstí jako osu vstupu do školy a propojit ho s Vinohradskou ulicí. Vysazujeme stromy a vytváříme tak tzv. Obývák pro širým nebem.

Prostor parku a náměstí parafrázuje obraz Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte od George Seurata, které zobrazuje všední situace v městské společnosti. Prostor parku vsazujeme do rámu, který je tvořen sítí cest jeho návštěvníků a míst, ve kterých tráví svůj čas. Rám dále rozdělujeme na tři části dle dějových pojetí – park, hřiště pro malé a starší děti doplněné o workout zónu a piazzettu s vodním prvkem v podobě fontán.