#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Záměr

Černý Most – střed

Celý název:
Bytové domy Černý Most střed
Lokace:
Praha 14 – Černý Most
Arnošta Valenty
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, p. o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2020
Investice:
934 mil. Kč
Počet bytů:
175
Aktualizováno:
12. 1. 2023
Zdroj informací:
Pražská developerská společnost, příspěvková organizace, pdspraha.eu, youtu.be, IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025
01/03

Cílem projektu je revize původního investičního záměru obecní výstavby v lokalitě Černý Most střed v Praze 14 a její realizace v nové podobě. Základní urbanistická a architektonická koncepce výstavby z osmdesátých let 20. století a získané stavební povolení z roku 2005 jsou zcela zastaralé a nevyhovují současným nárokům městského bydlení. Pražská developerská společnost v rámci projektu proto připravuje vyhlášení otevřené urbanisticko-architektonické soutěže, jejímž cílem je nalezení optimálního využití potenciálu území a návrh kvalitní současné architektury městského bydlení včetně řešení parteru a parkování. Celkem by v nové výstavbě mělo vzniknout zhruba 175 obecních bytů. Vzhledem k rozsahu investičních nákladů bude výstavba rozdělena do tří stavebních etap.