#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Školství
Studie

ZŠ Jana Vodňanského

Celý název:
Základní škola Jana Vodňanského
Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Přívozní
U Pergamenky
Autor:
Josef Choc
Spoluautor:
Filip Rašek, Jonáš Mikšovský, Natálie Kristýnková, Barbora Lopraisová, Emily Hillová
Typologie:
Školství, Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
Q1 2022
Investice:
500 mil. Kč
Aktualizováno:
6. 12. 2023
Zdroj informací:
cceamoba.cz, cka.cz
01/04

Předmětem soutěže bylanovostavba Základní školy Jana Vodňanského, která bude jednou z prvních staveb, která předurčí vzhled nově vznikajícího bloku domů na území pražských Holešovic. Předmětem soutěže byl návrh nové základní školy včetně venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší a cyklisty (případně nezbytné zásobování). Cílem bylo nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady na výstavbu ale i na provoz budovy definuje smysluplný urbanismus místa a zároveň kreativní a kultivovanou architekturu, dále definuje jasnou představu o škole pro 21. století, která bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

Budoucí škola je pojmenovaná po významném spisovateli, herci, písničkáři, ale také občanovi a patriotu městské části Praha 7 Janu Vodňanském, který se narodil v roce 1941, dlouhá léta žil v Holešovicích. Jeho tvorba byla věnována z velké části dětem, ale i dospělým, byla charakteristická originální imaginací plnou slovních hříček a inteligentního humoru. V roce 2017 obdržel cenu za celoživotní přínos sedmé městské části.

Anotace:

Nová budova základní školy v Holešovicích nabízí prostory pro moderní formy vzdělávání. Centrální atrium a klastry tříd umožňují různé druhy využití během výuky i o přestávkách. Určujícími tématy jsou variabilita a přehlednost. Budova nové základní školy vstupuje do společnosti holešovických bloků jasně čitelným objemem. Stává se městským orientačním bodem, vtahuje veřejný prostor do svého parteru. Kompaktní tvar usnadňuje prosvětlení interiérů a je zárukou úspornosti investice i provozu. Sdílené prostory kolem centrálního atria s pobytovým schodištěm umožňují komunitní interakci uvnitř školy a různé formy výuky i odpočinku. První stupeň disponuje venkovní zahradou. Na střeše školy je umístěna tělocvična a venkovní hřiště s výhledem na řeku.

Hodnocení poroty:

Porota v tomto návrhu vyzdvihla vynikající urbanistické řešení podpořené lapidární a kvalitně promyšlenou architekturou. Budova školy je dobře a funkčně propojená se svým okolím, má dobře řešené vstupy pro různé věkové skupiny a bezbariérový přístup umožňuje díky práci s okolním terénem. Kompaktní objem umožňuje budoucí zástavbu v okolí, ať už bude jakákoli a samotný projekt to neovlivní. Kompaktní objem přináší také ekonomickou efektivitu, stejně jako efektivitu prostorovou – budova je vůči pozemku úsporná a návrh tak nabízí kvalitní prostor přímo na terénu navazující na jídelnu a družinu. Skvělým aspektem tohoto návrhu je také to, že samotný školní provoz je pouze ve dvou podlažích. Výjimka, kdy jsou prvňáčci v přízemí, je chytrým řešením, jak je opatrně a pomalu začlenit do školního systému. Navržená konstrukce je dle názoru poroty jednoduchá, efektivní a realistická. Dispozice celkově i na úrovni klastru nabízí variabilitu a flexibilitu využití. Porota dále ocenila dobře zvolenou velikost atria s dobrým propojením s přízemím, kde „nepřeurčený“ prostor vytváří dostatek potenciálu pro mnohostranné využití.