#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Občanská vybavenost
Územní řízení

Pavilon gaviálů

Celý název:
Přístavba pavilonu gaviálů – zastřešení výběhu
Lokace:
Praha-Troja
U Trojského zámku
Trojská
Pod Hrachovkou
Investor:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Projektant:
Kucián statika s.r.o.
Typologie:
Občanská vybavenost
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q4 2023
Aktualizováno:
21. 2. 2024

Předmětem záměru je přístavba pavilónu gaviálů indických, jejímž cílem je zastřešení přilehlého venkovního bazénu. Přístavba svým tvarem kopíruje stávající jezírko a přístupovou rampu k pavilonu gaviálů, zároveň se vyhýbá stávajícímu vzrostlému stromu při severní hraně jezírka. Dešťové vody budou po zastřešení jezírka jímány v oddělené části venkovního bazénu. Zadržená dešťová voda bude v objektu využívána pro doplnění bazénů a po technologické úpravě také k praní filtrů. Samotná stavba je řešena jako železobetonová se zastřešením pneumatickým fóliovým systémem s ocelovými nosníky.

IPR Praha