#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Záměr

Vybíralka 2024

Celý název:
VYBÍRALKA 2024 Umění pro Vybíralku
Lokace:
Praha 14 – Černý Most
Vybíralova
Investor:
MČ Praha 14
Autor:
Radek Talaš
Typologie:
Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q3 2022
Aktualizováno:
5. 12. 2023
Zdroj informací:
cceamoba.cz, cka.cz
01/04

Výtvarná soutěž na umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralka vycházela ze skutečnosti, že je to poslední pražské sídliště postavené před rokem 1990, kde v době výstavby už nebyl splněn požadavek Hlavy V stavebního zákona vyčlenit až 4 % z celkových nákladů na uměleckou výzdobu. Na sídlišti Vybíralka proto nenajdeme soudobá umělecká díla. Je zde tedy velký prostor pro současné umělce, kteří by svou tvorbou významně přispěli k revitalizaci sídliště, obohatili místní lokalitu o umělecká díla, která zde dlouhodobě chybí. Místa určená k umístění realizace uměleckých děl vychází z územní studie Vybíralka zpracovaným IPR.

Realizace měla zahrnovat čtyři site-specific umělecká díla v prostoru tzv. plácků na vstupech do klidné části vnitrobloku. Díla měla tvořit jeden celek, ale zároveň od sebe plácky rozlišit, dotvořit hierarchicky výše postavená prostranství, zlepšit orientaci na území sídliště, přilákat obyvatele k užívání veřejného prostoru a navrátit tradici umění na sídliště. Vítána byla víceúčelovost, variabilita a využitelnost pro různé věkové skupiny.