#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Sport
Studie

Sportovní centrum Markéta

Lokace:
Praha 6 – Břevnov
Kancelář:
m4 architekti s.r.o.
Investor:
OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
Typologie:
Sport
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Dokončení:
2023
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
m4 architekti s.r.o.
01/04

Zadáním je nalézt vhodnou kombinaci sportovních aktivit pro rozvoj území v atraktivní lokalitě v Praze 6 Na Markétě, v sousedství Obory Hvězda a Ladronky, které je známé především svojí legendární plochou dráhou. Navržená kombinace sportovní vybavenosti je volena tak, aby naplňovala potřeby sportovců sdružených ve sportovní organizaci MVČR Olymp (například biatlonisté Gabriela Koukalová a Ondřej Moravec, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Karolína Erbanová, střelci Jiří Lipták a Filip Nepejchal, extrémní skokan Michal Navrátil) a rozvíjela veřejnou sportovní infrastrukturu.

Tradiční plochodrážní stadion Markéta bude nadále modernizován, s cílem zlepšit protihlukovou ochranu směrem k obytným územím a uprostřed oválu rozvíjet kvalitní hřiště na ragby.

Zásadním pilířem nově budované sportovní infrastruktury se stane uzavřený běžkařský tunel. Jedná se o uměle chlazenou, částečně nadzemní a částečně podzemní stavbu, s celoročně provozovanou běžkařskou lyžařskou dráhou doplněnou biatlonovou střelnicí. Trasování tunelu je vedeno po obvodu stávajícího plochodrážního stadionu, kde v severní části je tunel veden nad zemí, tak aby umožnil průchodnost územím, vstup pro veřejnost a zároveň vytvářel protihlukovou barieru. Chlazená část stavby je doplněna jednou tréninkovou plochou na lední hokej. Jižní část budovy je naopak pro vyrovnání energetické bilance určena plaveckým sportům. Hlavní bazén je standardní sportovní padesátka, druhý je hluboký multifunkční určený pro skoky do vody, synchronizované plavání a pro profesionální potápěčský výcvik.

V předpolí objektu vzniká prostor s omezeným parkováním vozidel a autobusů, zelení a výsadbou stromů. V návaznosti na vnitřní sportoviště jsou, mimo zastavitelné území v plochách zeleně, navrženy vnější tréninkové trasy pro kolečkové lyže a brusle. Tyto sportovní trasy jsou navrženy s mimoúrovňovým křížením stávajících veřejných pěších tras, které propojují Bílou horu s Břevnovským klášterem. Cílem je celková revitalizace tohoto atraktivního přírodního území.

Součástí záměru je výstavba městského parkovacího objektu na části pozemku určeného územním plánem.