všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
764 projektů
Občanská vybavenost
Stavba

Kampus Albertov

Celý název:
Kampus Albertov – biocentrum, globcentrum
Lokace:
Praha 2 – Nové Město
Albertov
Kancelář:
znamení čtyř - architekti s.r.o.
Investor:
Univerzita Karlova
Autor:
Jan Stoklasa
Juraj Matula
Kristína Beranová
Spolupráce:
Kateřina Šebestová
Tomáš Hanus
Typologie:
Občanská vybavenost
Školství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2016
Dokončení:
2026
Investice:
8 mld. Kč
Aktualizováno:
25. 1. 2022
01/03

Biocentrum je novou ústřední budovou v těžišti území, na ose Albertov. Hlavním motivem je zrcadlení inspirativních principů stávající nejexponovanější stavby - Purkyňova ústavu . Forma inovativně akcentuje i další pestré nuance místa - nedokončené ulice, nárožní rizality / dominanty, středověká mimoběžná zeď vymezující pozemek promítající se do hmotového členění návrhu. Klasický blok s nádvořím je defragmentován v příčné a podélné ose - ve vzniklých prosvětlených mezerách se nachází vstupy. Fasáda sama je sochařsky klasická, minimalistická, je esencí Albertovské architektury. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. V objektu jsou plánovány laboratoře (chemické, biochemické, v režimu BSL3, pro práci s geneticky modifikovanými organismy, pro práci s patogeny, zvířetník, aj.), pracovny, seminární i přednáškové místnosti, kongresové sály, knihovny, kavárny, administrativa a technické zázemí aj..