#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Záměr

Lesopark Olgy Havlové

Lokace:
Praha 4 – Záběhlice
Podle Náhonu
Kancelář:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Investor:
MČ Praha 4
Typologie:
Landscape
Stav:
Záměr
Aktualizováno:
20. 10. 2021
Zdroj informací:
atelierprojektor.cz

Hlavním cílem návrhu vycházejícím z urbanistické studie je vytvoření vycházkových okruhů v území. Okruhy sloužící jako naučné stezky budou tématické – fauna a flora podél Botiče, člověk a voda, ochrana životního prostředí a v neposlední řadě připomínka osoby Olgy Havlové – milovnice přírody, podle které je celý lesopark pojmenován. V srdci území navrhujeme altán, který tvoří výchozí bod pro všechny části naučné stezky. Poskytuje úkryt před náhlou nepřízní počasí, svojí pozicí v místě křížení všech cest zajišťuje potřebnou sociální kontrolu pro správné užívání tohoto místa. Stavba zároveň slouží jako velký rozcestník pro navigaci na jednotlivé části okruhu. Návštěvníci si mohou chytrým zokruhováním nastavit délku i téma vycházkové trasy podle svých možností i nálady. Okruh flory je reprezentován obnoveným sadem v jihovýchodní části území, okruh fauny je situován v jihozápadní části a najdeme zde mj. psí louku, hmyzí hotel, místa pro rybaření a přípravu pro napojení budoucí stezky v korytě a lávky přes náhon. Okruh člověk a voda se nachází severovýchodním směrem a navrhujeme zde pobytový palouk s grilem, rozvolněné přírodní cvičební a herní prvky. Tyto tři okruhy představují hlavní zjevnou náplň území. Existuje však ještě jeden „tajný“ okruh, který doplňuje čtyřlístek ramenem Botiče s meandrem. Jedná se o okruh s myšlenkovým přesahem, který nebude pro každého. Tomu odpovídá i pojetí přístupu překročením vody po kamenných šlapácích. Na ostrově v meandru objeví hrstka návštěvníků kamenný meditační kruh stejného půdorysu jako altán a vzpomínkovou tabuli či umělecké dílo reprezentující osobnost Olgy Havlové. Ve stejném místě bude také akcentováno téma životního prostředí a udržitelnosti pro budoucí generace. Tento druhý – přírodní altán jemně dokreslí pestrobarevné ptačí budky zavěšené na stromech.