#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Dokončen

Byty na Vackově – 10. etapa

Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Olgy Havlové
Kancelář:
MS architekti s.r.o.
Investor:
Metrostav Development a.s.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2014
Dokončení:
2022
Investice:
5,2 mld. Kč
Počet bytů:
342
Aktualizováno:
9. 1. 2023
Zdroj informací:
MS architekti s.r.o., metrostavdevelopment.cz
01/03

Z jedné strany žižkovské nákladové nádraží, z druhé strany park Židovské pece dělá z Vackova unikátní oblast v celopražském kontextu. Řeč je o zanedbané vnitřní periferii města, ze které v několika etapách vytváříme komplexní rezidenční čtvrť saturovanou veřejným prostorem. Severní stranu Vackova lemuje park Židovské pece, jižní stranu ulice Malešická, za ní se rozkládá brownfield nákladového nádraží Žižkov. Směrem na východ navazujeme na stávající čtvrť vil a bytových domů.

Do této situace jsme navrhli novou architektonicko-urbanistickou strukturu, která člení Vackov na různorodá sousedství a vytváří přechod mezi lokálními měřítky a intenzitami zástavby. Masterplan, podle kterého nový Vackov vzniká, udává strukturu veřejného prostoru a charakter jednotlivých lokalit. Zóny B a D v severovýchodní části navazují na původní vilovou čtvrť na východě.

Zónu B tvoří jedenáct domů, uspořádaných kolem otevřených vnitrobloků. Přes ulici Olgy Havlové – páteř lokality – navazuje zóna D II. tvořená rovněž jedenácti bytovými domy; ty formují polouzavřené vnitrobloky drobnějšího měřítka na principu „low rise, high density“. Veřejná prostranství této skupiny charakterizuje vzrostlá zeleň a geometricky organizované pobytové plochy. Zónu D1 tvoří tři pětipodlažní viladomy. Jejich oblé tvary navazují na okolní zástavbu. Viladomy byly postaveny s ambicí vytvořit klidnou oázu odkloněnou od ruchu ulic.

Zóna A je aktuálně ve výstavbě: navazuje na žižkovské nádraží, kde v budoucnu vznikne nová rezidenční čtvrť obohacená o dlouho očekávanou občanskou vybavenost. Zónu A tvoří tři rezidenční celky a náměstí, pomyslné těžiště Vackova: základní občanská vybavenost a vitální veřejný prostor budou přítomné i na Vackově – Vackov tak získá nezávislost na doposud nejistém rozvoji nákladového nádraží. Zónu A1 – nejzápadnější část Vackova – tvoří pět obytných objektů s občanskou vybaveností v parteru, vystavěných na společné platformě podzemního parkingu napojeného na ulici Olgy Havlové. Budovy zóny A1 nevytvářejí jednolitou uliční hmotu, ale ustupují od uliční čáry v charakteristické (a)symetrii. Většina bytů je vybavena prostornými balkony nebo lodžiemi, na přízemní byty navazují terasy a zahrádky, jejichž hrany nekonvenčním způsobem artikulují uliční linii.