#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kultura
Studie

Sportovně umělecký areál BUBEC

Celý název:
Sportovně – umělecký areál BUBEC
Lokace:
Praha – Řeporyje
Tělovýchovná 748
Kancelář:
studio reaktor s.r.o.
Investor:
Nadace Suška – Shameti
Autor:
Jakub Heidler, Vojtěch Rýzner, Peter Koban
Typologie:
Kultura, Landscape, Občanská vybavenost, Sport
Stav:
Studie
Zahájení:
2019
Investice:
60 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 4. 2024
Zdroj informací:
studio reaktor s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/03

Vizualizace architektonického návrhu

Hlavním obsahem navrženého záměru se stal sportovně-umělecký areál kolem sochařského studia Bubec a 5 menších doplňkových staveb. Soubor těchto budov mezi sebou vytváří volný, nově vzniklý prostor, veřejný park. Každá stavba pak nese jinou funkci. První iniciativou k aktivaci území v jižní části Řeporyjí bude kulturně-sportovní centrum. Tato stavba poslouží k setkávání místních sportovců a umělců, bude vhodným místem k volnočasovým aktivitám obyvatel. Pro velký zájem o výstavy, workshopy a rodinná setkání jsou zde navrženy ateliéry pro začínající, hostující umělce. Návštěvníci mohou též využít nově umístěné ubytovací zařízení. Čtvrtou stavbou je zahradní domek, tzv. „Babybubec“, který poslouží především ke vzdělávání dětí v oblasti zahradnictví, hospodaření s rostlinami, přístupu ke krajině. Posledním prvkem v kompozici je rekreační vyhlídkový altán na kraji jižní části území. Stavby budou především jednopodlažní, maximálně dvojpodlažní, jejich tvarosloví vychází z lokální typologie šikmých střech, budov menšího rozsahu, tradičně použitých materiálů jako omítka, kámen, dřevo.

Nejvýraznějším prvkem v lokalitě je současné umělecké centrum Bubec. Dvojhalí sochaře Čestmíra Sušky, ve kterém je bývalým ocelovým nádržím, dřevěným kmenům a jinému zrezivělému materiálu vdechován nový život. Dílna, galerie a především místo pro setkávání lidí je tak zárodkem vzniku nového kreativního prostoru.

Budova sportovně-uměleckého centra je navržena jako dvoupodlažní s podkrovím, prostor je určen pro výstavní a společenské účely, funguje jako koncertní a sportovní sál, divadelní prostředí. Provoz bude doplněn o kavárnu s drobným občerstvením. V druhém patře najdeme kancelář a zázemí k výstavám a pro sport. Jde o společensky využívanou stavbu pro místní komunitu.

Dvoupodlažní objekt atéliérů pro umělce v západní části lokality je vyskládaný z kontejnerů a přizpůsobený pro práci umělců s různými materiály. Do každé kóje je přístup ze společné pavlače. Stavbu je možné přemístit, rozdělit na více menších buněk.

Jednopodlažní stavba rezidence pro umělce se šikmou střechou zajistí ubytování pro hostující umělce, sportovce. Ke stavbě bude vybudováno venkovní parkoviště, které bude moci sloužit pro celou lokalitu. V této budově bude též ubytován správce areálu.

Jednopodlažní budova, zahradní domek „Babybubec“, je již v současném stavu využita ke skladování a jako zázemí zahrady. Prostor by měl sloužit jako zázemí pro výukové dětské aktivity, vzdělávání v oblasti zahradničení, hospodaření. Místní komunita se zde vzdělává v pěstování rostlin různého druhu. Zahrada je též volnočasově využita, sochařsky zdobena. Během víkendů zde budou probíhat umělecké kroužky.

Jednoduchá dřevěná konstrukce letní terasy a zahradního altánu by měla posloužit jako vyhlídkové místo, site specific art, který podtrhne a umocní pohled na Dalejský vrch. Bude zde umístěn umělecký mobiliář.