#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Územní řízení

Park Na Františku

Lokace:
Praha 1
Dvořákovo nábřeží
Kancelář:
TaK Architects s.r.o.
Investor:
MČ Praha 1
Typologie:
Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2016
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
TaK Architects s.r.o.
01/02

Úsek Dvořákova nábřeží mezi ulicemi Kozí a Klášterskou je neudržovaným, znečištěným prostorem. Zadáním a cílem projektu je proto plochu nevyužívané městské zeleně upravit na celoměstsky významné prostranství, podpořit význam místa v lokalitě, vytvořit klidové centrum a víceúčelový prostor pro konání sportovních a kulturních akcí. V tomto směru navázat na obě bezprostředně sousedící aktivity – zahradu Anežského kláštera s nástupem do Národní galerie a volnočasové sportovní hřiště při ZŠ Na Františku, které je v majetku a ve správě MČ Praha 1. Nový veřejný prostor bude současně navazovat na promenádu podél řeky, čerpá z potenciálu propojení s náplavkou, stávajících pěších a cyklistických tras, které propojuje a rozšiřuje. Zlepšuje vizuální propojení a zpřehledňuje dopravní režim v místě. V neposlední řadě znamená obnovení sociální kontroly.

Nový veřejný prostor Dvořákova nábřeží je koordinován s projektem podzemních garáží Na Františku, jejichž realizace současně umožní redukci parkovacích stání v tomto prostoru a jeho plnohodnotné užívání. Parkově upravená plocha s plochami pro sport a multifunkční využití pracuje s tradičními motivy dlažeb a přírodních povrchů typických pro Pražskou památkovou rezervaci, koncept je přesto současný a atraktivní. Lokalita je doplněna objektem kavárny a sociálním zázemí pro zvýšení její pobytové hodnoty.

V parku je umístěn nový objekt, zrcadlový kvádr, který je usazen mezi korunami stromů, aby nezatěžoval a nevytěžoval plochu parku. Sloupy jsou ve své nepravidelnosti analogií stromových kmenů, které prostupují až do interiéru kavárny. Kvádr odráží okolní koruny stromů a tak se objekt při pohledu do parku ztrácí v zeleni. V zimních měsících je obrazovkou odrážející historickou tvář Prahy.

Napříč objektem proběhne lehké dřevěné schodiště, které propojuje horní úroveň promenády nábřeží se spodní – předpolím zahrad Anežského kláštera. Schodiště je celé v exteriéru a objekt je tak hmotově rozdělen na dvě části.

V horní části se nachází restaurace a její zázemí. V úrovni parteru jsou umístěny sezónní občerstvení, sociální zázemí volnočasové plochy a půjčovna drobného náčiní.