#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
829 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Dvořákovo nábřeží

Celý název:
Koncepční studie Dvořákovo nábřeží
Lokace:
Praha 1 – Staré Město
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Autor:
Jan Kadlas, Pavla Melková
Spolupráce:
Milota Sidorová, Václav Novotný
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q2 2015
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Když se řekne Dvořákovo nábřeží, tak se občanům nevybaví buď nic, případně lodě, náplavka nebo tranzitní doprava. Přitom je část nábřeží Na Františku místo, na kterém se jedny z nejstarších dochovaných stavebních památek Prahy potkávají s Vltavou.

Cílem koncepční studie je navrátit tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství mnoha vrstev zdejší bohaté historie. Předmětem samotné studie je pouze horní úroveň nábřeží, čímž navazuje na záměr Prahy rekonstruovat technické vybavení spodní úrovně (náplavky) a prostory kobek v nábřežní zdi.

Impulzem pořízení koncepční studie jsou některé klíčové investice do území, realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží. Specifikem řešeného území je poměrně malý počet poměrně velkých institucí a společností, které budovy a pozemky na horní úrovni vlastní či spravují.

Ti se také stali partnery při společném formulování vize pro nábřeží, které probíhalo v několika fázích nejprve prostřednictvím samostatných strukturovaných rozhovorů s jednotlivými vlastníky či správci a následně společně na setkání všech u kulatého stolu. Poznatky takto pojatého procesu se staly východiskem pro navrhovaný stav.

Koncepční studie se tak může stát společným podkladem pro navazující projektové dokumentace jednotlivých záměrů závazným pro městské organizace a poslouží pro koordinaci probíhajících a budoucích investic do dalšího rozvoje nábřeží a bezprostředně navazujících veřejných prostranství. Studie představuje nejlepší možný průnik často protichůdných dílčích zájmů.

Nábřeží Na Františku tvoří prostředí budovám, jejichž založení dělí navzájem tři čtvrtiny tisíciletí a které připsaly Praze některá světová či evropská civilizační prvenství. Studie navrhuje takovou úpravu prostředí, která všem soudobým uživatelům umožní nad rámec uspokojení jejich běžných potřeb tuto skutečnost vnímat.