#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Občanská vybavenost
Studie

Planetárium Praha

Celý název:
Koncepční studie úprav objektu Planetária Praha
Lokace:
Praha 7
Královská obora 233
Kancelář:
collcoll.cc
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Investice:
743 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
collcoll.cc
01/05

Pražské Planetárium patřilo v době svého vzniku k největším a nejmodernějším planetáriím v Evropě, jeho technický stav ale vyžaduje celkovou rekonstrukci. Dojde k obnově jeho původní klasické materiality a umístění plánovaného výstavního záměru Planetária v novém přilehlém objektu. Rozšířením řešíme nejen stávající provozní komplikace, vyplývající z paralelního využití obou projekčních sálů a výstavy, ale i bezbariérovost a jednodušší přístup veřejnosti.

Geometrie domu je uzavřena a tím limituje možnosti rozvoje. Jediný nosný přístup je rozvinutí centrality o kruh, který zachová měřítko budovy. Objekt galerie umisťujeme pod zem, abychom výrazně nezvětšovali stávající hmotu v parku. Dům doplňujeme o subtilní prstenec, který bezbariérově propojí úroveň parku a hlavního foyer. Prstenec se dotýká Planetária mezi dvěma rizality, třetí určující bod kružnice leží na hranici územního plánu. Naklonění umožní jak propojení parku s úrovní foyer, tak klesnutí na úroveň nového výstavního sálu pod stávající piazzettou. Toto překlenutí umožní nezávislé provozování jednotlivých částí planetária, čímž dojde k násobnému zvětšení jeho provozní kapacity.

Nový vstup umožní plynulé rozdělení návštěvníků do projekce v dómu, do spodního sálu a směrem k nové expozici. Prstenec obsahuje výstavu s úvodem do Vesmíru a kavárnu. Jednosměrné cesty domem se opět setkávají v obchodě situovaném v prostoru východu na úrovni parku v severní části. Uvolnění stávajícího foyer umožní vystavení původních exponátů optomechanického planetária Carl Zeiss či lunárního modulu Eagle a zároveň dovolí jeho využití pro akce ve večerních hodinách.

Foyer funguje jako rozptylová plocha pro hosty čekající na projekci, v místnostech po obvodu je umístěno zázemí a kanceláře pro provoz. Foyer může být provozně oddělen a zpřístupněn samostatně. Klesající částí prstence procházejí návštěvníci po směru mediální expozice do hlavního výstavního sálu pod piazzettou.

Průchody Planetáriem ústí do obchodu v přízemí severního rizalitu. Terénními úpravami navazují přístupové cesty na stávající výškovou úroveň vstupního předprostoru a plynule jej spojují s parkem. Díky rozšíření se z piazzetty stává živé místo, kde přes den děti prolézají Sputnikem a večer probíhá pozorování planet.