#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Zámecký dvůr Vinoř

Lokace:
Praha – Vinoř
Vinořské náměstí
Kancelář:
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
Investor:
Neocity 29, s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2018
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
01/04

Projekt Zámeckého dvora ve Vinoři se nachází v historické části této obce mezi Hoffmanovým dvorem a vinořským zámkem. Právě toto umístění a stávající charakter dvora nám definují urbanistickou strukturu celého areálu, který je v současné době po bocích ohraničen dvěma liniemi domů, ze kterých ty historicky cenné, včetně sýpky, zůstanou zachovány. Aby bylo dosaženo opětovného charakteru uzavřeného dvora, snaží se nově navržené objekty na tyto linie podlouhlých domů po stranách navázat a svým tvarem se sedlovou střechou odkázat k jeho historii. Domy uprostřed areálu se naopak záměrně svou formou liší.

Jde o moderní bytový komplex tvořen třípodlažními domy se soukromými předzahrádkami. Objekty samotné pak mezi sebou utvářejí polouzavřené dvory mající poloveřejný charakter. Projekt je také jedinečný tím, že kromě jedné příjezdové cesty je celý zbytek areálu nepřístupný pro automobily a veškerá garážová stání rezidentů se nacházejí v jeho podzemních částech. Tím dává nový Zámecký dvůr charakter komplexu, ve kterém se střídají veřejný prostor u příjezdové cesty s poloveřejnými prostory dvorů a soukromými prostory předzahrádek rezidentů, vše navzájem propojeno cestami s návaznostmi na vinořský park a zámek.