#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Bytový dům U Stromečku

Celý název:
Bytový dům U Stromečku v Praze – Zbraslavi
Lokace:
Praha-Zbraslav
Elišky Přemyslovny
Architekt:
Martin Rosa
Investor:
Dvorská, s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2019
Aktualizováno:
23. 2. 2023
Zdroj informací:
Martin Rosa
01/03

Bytový dům je navržen na nárožním pozemku v centru Zbraslavi na místě stávajícího zchátralého rodinného domu. S jeho návrhem investoři oslovili několik architektonických studií a na základě předložených vizí si vybrali řešení, které bylo dále rozpracováno do podoby plnohodnotné architektonické studie a dokumentace pro územní řízení.

Dům hmotově a výškově navazuje na okolní zástavbu. Bude obsahovat osm bytových jednotek ve dvou podlažích a obytném podkroví a dvě až tři samostatné jednotky pro obchod či služby v parteru.

Architektonický výraz domu je záměrně koncipován jako uměřený. Do rušného, až příliš rozmanitého prostředí přibude solidní a hmotově kompaktní dům, jehož kvality spočívají především v detailech. Dům má tradiční členění na parter (jež je zdůrazněn pomocí profilované fasády ve formě taženého štuku), puristicky pojatou hlavní hmotu a šikmou střechu. Hlavní hmota je od parteru odsazena a nahoře ukončena římsou. Okna jsou co do rozměru velkorysá, nicméně jejich rozvržení na fasádě vytváří modulový rastr, který je ale na několika místech záměrně narušen. Směrem do klidného dovora jsou orientovány balkony. Fasáda domu je materiálově sjednocena omítkou v modrošedém odstínu.

Nezbytný počet parkovacích stání je umístěn ve dvoře. Komplikovaný tvar parcely a celkově stísněné podmínky bohužel neumožňují ekonomicky řešit parkování jako podpovrchové. Mimo pojízdné zpevněné plochy je však kladen důraz na využití maximálního podílu zeleně. V bytových jednotkách se předpokládá využití akumulované dešťové vody.