#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Magistrála – spojující městská třída

Lokace:
Severojižní magistrála
Kancelář:
Gehl Architects
Investor:
hlavní město Praha
Spolupráce:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2016
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR
01/04

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: IPR

Severojižní magistrála je celoměstsky významná ulice vedoucí skrz centrální historickou část hl. m. Prahy, spojující jak kulturní a veřejné, tak administrativní budovy, obytné oblasti a také parky a náměstí. Přesto hraje v současné době pouze roli dopravní tepny pro automobilovou dopravu, i když její potenciál umožňuje plnit i další role – celoměstsky i lokálně významného městského bulváru. Naplnění i tohoto potenciálu odpovídá současným potřebám obyvatel hl. m. Prahy, jejichž významná část se s magistrálou denně setkává pěšky či v MHD, ale jejich potřeby dodnes nebyly vyslyšeny.

Cílem Koncepce je vytvořit ze Severojižní magistrály postupně městskou třídu, spojující lidi, oblasti a funkce. Nalézt a naplnit její potenciál v životě města tak, aby byl pohodlně sklouben se současnou dopravní funkcí. Koncepce má dvě části, první analytická se zabývá širšími souvislostmi tak, aby bylo možné lépe vést dialog o potenciálu i problémech Severojižní magistrály. Druhá část definuje strategii, která povede k naplnění vize „magistrála spojuje“.

Koncepce přináší především obecný přístup, principy a strategii řešení problémů veřejného prostoru Severojižní magistrály. Deklaruje postupné úpravy i dlouhodobou vizi jejího směřování s ohledem na současný stav a vývoj dopravy, služeb a vybavenosti, charakter a kvalitu prostředí.

Koncepce přichází především s ideovou strategií její postupné proměny. Předpokládá se tedy etapizace úprav v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Krátkodobé úpravy jsou takového charakteru, aby nebyly podmíněné snížením propustnosti pro automobilovou dopravu, ale i tak mají přinést potřebné oživení míst a zlepšení prostoru ulice a přilehlých náměstí tak, aby se v nich dalo lépe chodit, nakupovat a žít.