#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Záměr

Nové Dvory – Durychova

Celý název:
Bytový dům Durychova
Lokace:
Praha 12 – Kamýk
Durychova
Novodvorská
Vranská
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, p. o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2021
Investice:
214 mil. Kč
Počet bytů:
45
Aktualizováno:
12. 1. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025

Projekt nového bytového domu připravovaný Pražskou developerskou společností na ulici Durychova v lokalitě Nové Dvory na území městské částí Praha 12. V domě by mělo vzniknout zhruba 45 obecních bytů. Pro širší území Nových Dvorů je zpracováván návrh územní studie a pořizovaná změna územního plánu. U řešeného území pro bytový dům Durychova ale změna územního plánu není potřebná, proto může být realizován dříve než další zástavba ve zbylé části lokality.