#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
829 projektů
Bydlení
Územní řízení

Městský dům Za Papírnou

Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Za Papírnou
Železničářů
Kancelář:
Apropos Architects s.r.o.
Investor:
MČ Praha 7
Autor:
Michal Gabaš, Nikoleta Slováková, Tomáš Beránek
Spolupráce:
Eva Gabaš Rosenová, Kryštof Jireš, Laura Lukáčová, Rudolf Nikerle
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q3 2022
Investice:
125 mil. Kč
Aktualizováno:
21. 10. 2022
Zdroj informací:
aproposarchitects.com, cceamoba.cz, cka.cz
01/05

Předmětem soutěže byl návrh městského domu v ulici Za Papírnou. Cílem soutěže bylo nalézt nejlepší architektonický návrh městského hybridního bydlení který umožní sociální a generační mix včetně možnosti ubytování osob se zdravotním postižením. Město jakožto veřejný zadavatel a investor dbá na navrhování staveb s výhledem dlouhodobé udržitelnosti a na šetrné vynakládání finančních prostředků po celou dobu životního cyklu stavby. V návrhu bude kladen důraz na minimální spotřebu energie v průběhu výstavby a životnosti stavby.

Anotace:

Navržený dům navazuje na okolní zástavbu a vytváří důstojné nároží v nově transformované městské čtvrti. Architekturou, svým výrazem a materializací odkazuje na industriální minulost Holešovic. Dům je racionálně členěn v pravidelném modulu na jednotlivé základní stavební jednotky (cihly) = byty 1kk o velikosti 30 m2. Vytváří tak jednoduchou, vysoce flexibilní a efektivní dispozici, nabízející adaptaci na libovolný mix bytového portfolia. Komunikace domu je tvořena chodbou se schodištěm, vizuálně napojenou na nově navržené náměstí před budovou a dále dvorní, širokou pavlačí. Pavlač je důležitým sociálním bodem návrhu - vytváří místa náhodného setkání či posezení při západu slunce. Komunitní forma domu je posílena navrženou klubovnou v přízemí s přístupem do zahrady vnitrobloku a dále komunitní střešní terasou se zahradou s možností pěstování bylin a zeleniny. Byty jsou charakteristické venkovní lodžií nebo terasou orientovanou vždy do ulice - chrání před nadměrným hlukem od dopravy, poskytuje soukromí a nabízí nadstandartní venkovní prostor malým bytů. V parteru je v nároží domu navržena komerční jednotka určená například pro provoz kavárny. Další menší prostor určený k pronájmu je situován vedle hlavního vchodu do objektu. V nejklidnější části u ulice Za Papírnou jsou umístěny prostory pro dětskou skupinu s vlastním přístupem do zahrady vnitrobloku.

Hodnocení poroty:

Návrh porotu přesvědčil svým jasným konceptem, vyváženými proporcemi v půdoryse i hmotě a kvalitou společných prostorů, že patří na první místo. Vnitřní dispozice umožňuje jak soukromý venkovní prostor pro každý byt, tak i velkorysé sdílené prostory. Střešní terasa nabízí vyvážený mix otevřených a uzavřených prostorů. Efektivní dispozice nabízí vysoký počet bytů a spolu se zvoleným konstrukčním řešením také dostatek možností spojování jednotlivých bytů a obecně vysokou flexibilitu půdorysu. Budova je přizpůsobena na hloubku sousední budovy, čímž je zajištěno, že vnitroblok nebude ohraničen holou boční stěnou vedlejšího objektu. Autorky a autoři kladli důraz na vypracování ekologického i sociálního konceptu. Porota si je vědoma několika problematických aspektů, ať už se jedná o případné dopracování půdorysů, nebo finanční náročnosti zvolené cihlové fasády. Dopracování soutěžního návrhu je ovšem v každém případě zejména v otevřené soutěži nutností, a proto doporučuje zadavateli k realizaci právě tento návrh, který má nejvyšší potenciál se při vzájemné spolupráci architektonického týmu a zadavatele stát vynikajícím projektem.