#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Bydlení
Stavební řízení

Bytový dům Modřanská

Lokace:
Praha 12 – Modřany
Modřanská
Investor:
MČ Praha 12, hlavní město Praha
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
Q1 2020
Dokončení:
2024
Investice:
74 mil. Kč
Počet bytů:
32
Aktualizováno:
13. 1. 2023
Zdroj informací:
praha12.cz, praha12.cz, IPR Praha
01/04

Městská část Praha 12 nahradí dříve zdemolovaný nevyužívaný objekt v ulici Modřanská novým bytovým domem s 32 malometrážními byty pro dostupné bydlení. Celkem 14 bytů bude trvale k dispozici Odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy. Byty budou určeny především jako startovací byty pro mladé rodiny, mladé lidi opouštějící dětské domovy, osoby v tíživé životné situaci a pro hendikepované. V objektu vzniknou rovněž tři malometrážní nebytové jednotky pro drobné komerční služby.