#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Infrastruktura
Studie

Divoká Vltava

Lokace:
Praha 6 – Bubeneč
Praha-Troja
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Miroslava Zadražilová, Pelčák a partner architekti, s.r.o., ŠINDLAR s. r. o.
Investor:
hlavní město Praha, Povodí Vltavy, státní podnik
Autor:
Eva Wagnerová, Jiří Shejbal, Josef Jágr, Miroslav Šindlar, Miroslava Zdražilová, Petr Pelčák
Spolupráce:
Jakub Zuzula, Kristina Ullmannová, Marek Kundrata
Typologie:
Infrastruktura, Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2018
Dokončení:
2030
Investice:
1 mld. Kč
Aktualizováno:
20. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha

Detail situace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu – pohled na Trojský zámek

Vizualizace architektonického návrhu – pohled na Podbabu

Vizualizace architektonického návrhu – pohled na Holešovice

01/04

Detail situace architektonického návrhu

Projekt Divoká Vltava obsahuje přírodě blízkou revitalizaci řeky Vltavy podél Císařského ostrova s rozšířením koryta a novými ostrůvky a průleh přes Císařský ostrov. Hlavním přínosem projektu bude zlepšení průtokových poměrů při povodních, posílení hodnot nivní krajiny, obnova přirozených říčních procesů a rozšíření nabídky pro rekreační i vzdělávací aktivity. Návrh bude prověřován v matematickém a fyzikálním modelu.

Předprojektová příprava záměru Divoká Vltava zajišťující kvalitní víceúčelové, prověřené, předjednané, realizovatelné řešení pro navazující investiční projekt. Hlavní důraz bude kladen na dopracování architektonicko-krajinářsko-vodohospodářského řešení s ohledem na optimalizaci kompenzačních protipovodňových opatření, zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu lokality, rekreační využití, majetkoprávní vztahy, údržbu a péči, rozdílné zájmy dotčených subjektů.