#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kultura
Studie

Dům tance

Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Husitská
Kancelář:
studio reaktor s.r.o.
Investor:
MČ Praha 3
Typologie:
Kultura, Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
2020
Dokončení:
2027
Investice:
278 mil. Kč
Aktualizováno:
2. 5. 2024
Zdroj informací:
studio-reaktor.com, praha3.cz, magazin.aktualne.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: studio reaktor s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: studio reaktor s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: studio reaktor s.r.o.

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: studio reaktor s.r.o.
01/04

Vizualizace architektonického návrhu

Autor: studio reaktor s.r.o.

Návrh rekonstrukce počítá s oživením a maximálním využitím současného stavu budovy. Vychází též ze skutečnosti, že objekt byl koncipován a vystavěn s rozměrnými sály lázeňského provozu, které se dají v podstatě bez zásahů převzít a upravit na sály taneční. Vzhled budovy bude ve velké míře zachován, povrchy fasád revitalizovány, architektonické detaily očištěny. K doplnění novým architektonickým výrazem dojde v klíčových místech, která reagují na potřeby adaptace a navázání na veřejný prostor.

Úroveň 3.NP je díky své pozici a těsnému kontaktu s budovou Armádního muzea ideálně lokalizována jako možné zastavení při projížďce po místní cyklostezce. Návrh počítá s vytvořením kavárny s venkovní terasou nejen pro tanečníky a kreativce, ale též pro kolemjdoucí, bruslaře, cyklisty. Do tohoto místa ústí nové venkovní schodiště podél JV fasády domu z ulice Husitské. Na křížení mostní konstrukce s hlavní komunikací tak nově vzniká výškové propojení.

Složitý uzel jihovýchodní fasády domu, patního sloupu „Highline“ a rostlého terénu mezi konstrukcemi je zajímavým bodem pro oživení parteru. Nový, hlavní vstup do objektu tvoří volné prostranství před budovou, aktivizuje veřejný prostor, zapojuje budovu do života ulice. Dále též umožňuje propojení s horní částí budouvy 3.NP, s terasou a kavárnou. Novotvar krytého přístupu do budovy je bezbariérový, výrazově minimalistický, nechává vyniknout fasádě domu.

Původní kotelna je navržena jako hlavní vertikální komunikační prostor. Zvýšením zastřešení a prosklením konstrukce tak bude plně využita severní část objektu jako místo setkávání a distribuce pohybu v budově. Nově umístěné výtahové těleso zpřístupní všechna patra bezbariérově, jeho pozice vytváří protipól výraznému komínu. V prostoru budou zachovány původní detaily ocelové vzpěry a komínového tělesa. Přidané konstrukce jsou vyrobeny z kontrastní černé oceli.

Konstrukce domu je specifická svým osazením do terénu. Nová hala využívá původního tvaru menšího relaxačního bazénu a vytváří pod ním foyer s osvětlením shora právě skrze oválný půdorys bazénové vany. Méně využitelná funkce lázeňského prvku tak získává novou formu adaptovanou potřebám současnosti.

Hlavní lázeňská hala získala při zachování tvarosloví oblouků a bazénu nové využití pro experimentální taneční zkušební prostor. Sál je možné světelně přizpůsobit, využít závěsných truss systémů pro úpravu scény, případně též vysunout tribuny pro účast návštěvníků při představení.