#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Výstaviště Praha

Celý název:
Vstupní brány Výstaviště Praha
Lokace:
Praha 7 – Bubeneč
Architekt:
Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná, Tomáš Křen
Investor:
Výstaviště Praha, a.s.
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Investice:
18 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 4. 2024
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu 2.místo

Vizualizace architektonického návrhu 2.místo

01/02

Vizualizace architektonického návrhu 2.místo

Výstaviště Praha je významným a ojedinělým prostorem ve struktuře širšího centra Prahy. Areál vznikl vyčleněním z původní rozlohy městského parku Stromovka u příležitosti Jubilejní zemské výstavy pořádané v roce 1891 a je z historického hlediska významným představitelem způsobu výstavnictví 19. století.

Současná podoba areálu je charakterizována špatným technickým stavem jednotlivých budov i přilehlých prostranství, který pramení z dlouhodobého zanedbání a působení přírodních živlů (povodně, požáry). Od roku 2015 spravuje Výstaviště společnost Výstaviště Praha, a. s., jejímž jediným akcionářem je hlavní město Praha.

Záměrem hlavního města je postupná obnova celého areálu Výstaviště, který má potenciál stát se jedinečnou multifunkční zónou celodenní rekreace v širším centru Prahy ve vazbě na Trojskou kotlinu a Stromovku.

Architektonická soutěž: Vstupní brány Výstaviště Praha je jedním z prvních projektů, které směřují k celkové obnově areálu. Úprava vstupního prostoru je příležitostí, jak postupnou přeměnu Výstaviště Praha nastartovat – vždyť právě vstupní prostor je branou do celého areálu a zároveň je prostorem, který návštěvník Výstaviště Praha i náhodný kolemjdoucí vnímá nejdříve.

Předmětem soutěže bylo zhotoveni architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tj. vybudovaní dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přilehajících veřejných prostranství. Dojde také k úpravě oplocení, pokladen a k revizi umísťování reklamních a komunikačních ploch. Součástí úpravy předprostoru bude také doplnění mobiliáře, osvětlení, vegetace a vodních prvků.

Vítězem soutěže se stal autorský tým ve složení Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen.

„Cílem návrhu je vytvořit důstojný předprostor areálu Výstaviště a zároveň vyzdvihnout dnes potlačené osy vedlejšího vstupu a vstupu do Stromovky. Hlavní osa areálu a vedlejší osy se sbíhají na nově navrženém náměstí, které slouží jako výchozí bod a centrální veřejný otevřený prostor pro setkávání, pořádání nejrůznějších akcí i pro odpočinek. Každý směr je akcentovaný dvojicí pylonů, které návštěvníky i náhodné kolemjdoucí navádí na jednotlivá místa. Design mobiliáře a všech nově navržených prvků navazuje na architekturu Průmyslového paláce.“ (citace z anotace soutěžního návrhu)

Vstupní prostor se po své obnově stane důstojným předprostorem areálu Výstaviště, maximálně veřejnosti otevřeným, reprezentativním a kulturně-společenským prostorem napojeným na strukturu okolního města.