#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
833 projektů
Bydlení
Studie

Bohdalec-Slatiny

Celý název:
Nová čtvrť Bohdalec-Slatiny
Lokace:
Praha 10
Typologie:
Bydlení, Kanceláře, Občanská vybavenost, Rozvojové území, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
MČ Praha 10

Celkový zákres do situace ve městě

Navrhovaná urbanistická koncepce

Jižní pohled – vizualizace

Severní pohled – vizualizace

Fotografie – současný stav, pohled na východ

Fotografie – současný stav, pohled na jih

Fotografie – současný stav, pohled na jih

Fotografie – současný stav

Fotografie – současný stav, pohled na sever

Fotografie – současný stav

01/10

Celkový zákres do situace ve městě

Jde o oblast velmi roztříštěnou, a to ze všech hledisek – struktury, využití, provozů i vlastnických vztahů. Navíc je ze všech stran ohraničena železničními tratěmi a tělesem Městského okruhu, které bariérovým efektem brání přirozenému zapojení této části města do okolních struktur. Na druhou stranu je však pro město velmi cenná svojí rozlohou i umístěním. Aby podnítila dohodu v území a sjednotila veřejné a soukromé požadavky, nechala městská část Praha 10 ve spolupráci s IPR Praha vypracovat územní studii (autoři Jiran a partner architekti a SUM. Architekti), která bude sloužit jako podklad pro rozhodování o rozvoji a postupné přeměně této lokality. V průběhu přípravy tohoto koncepčního dokumentu se nezapomnělo ani na jeho projednání s vlastníky pozemků, městskými organizacemi a veřejností.

Základním podkladem pro současný návrh byl původní návrh z roku 2017 a nově zpracovaný dokument IPR Praha s názvem Transformační oblast Bohdalec-Slatiny – potenciál, jenž se zabývá podrobnějším a upřesňujícím rozborem potenciálů a kapacit této transformační plochy. Kapacita oblasti, která jde ruku v ruce s její ekonomickou udržitelností, byla na základě výše zmíněné analýzy stanovena na cca 26 tisíc obyvatel. Koncepce také stanovuje tzv. iniciační body v území, na jejichž základě by se měl rozvoj postupně odvíjet. Praha 10 má zájem vytvořit podmínky pro zásadní transformaci řešeného území na novou, moderní městskou čtvrť s uvažovaným časovým horizontem zhruba 30 let.