#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavební řízení

Kolbenova sever

Celý název:
Bytové domy Kolbenova – sever
Lokace:
Praha 9 – Vysočany
Kolbenova
Kancelář:
EBM Expert, s.r.o.
Investor:
KCD SEVER, s.r.o.
Typologie:
Bydlení, Obchod, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
2019
Dokončení:
2024
Investice:
1 mld. Kč
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
EBM Expert, s.r.o.
01/04

Návrh bytových domů Kolbenova sever je součástí postupné transformace bývalé tovární čtvrti na funkční živou městskou část plně zapojenou do organismu města.

Projekt Bytové domy Kolbenova sever zahrnuje tři bytové domy a okolní parter s dětským hřištěm. Bytové domy mají společné garáže v podzemních podlažích. Navržené objekty svým umístěním a charakterem navazují na urbanistické řešení celé rozvojové lokality a pokračují v jeho struktuře. Orientace a hmotové uspořádání objektů respektuje a doplňuje stávající i budoucí rozvolněnou zástavbu polyfunkčního využití. Vytváří plynulý přechod mezi zastavěnými plochami a volnou parkovou zelení, která navazuje na severu na pozemek stavby.