#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Stavební řízení

Bytový soubor Libuše

Lokace:
Praha 4
Libušská
Jalodvorská
Kancelář:
A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
Investor:
VELTON REAL ESTATE s.r.o.
Autor:
Martin Němec, Petr Dvořák
Spolupráce:
Alan Tomek, Klára Žídková, Petr Štěpán, Radka Dosedlová
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
2017
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.
01/03

Stavební parcela se nachází na jižní hranici území městské části Praha 4, v katastrálním území Krč. Pozemky mají mírný sklon směrem k jihu. Ze západu jsou ohraničeny ulicí Libušská, z východu ulicí Jalodvorská, ze severu a jihu pak ulicemi Kyjovská a Paběnická. Dnes je místo zatravněné, leč na škodu užívané k živelnému odstavování vozidel ze širokého okolí. Orientace bytových trojpodlažních domů respektuje stávající uliční čáry a navazuje na ně. Vjezd do společného suterénu, sloužícího pro parkování obyvatel nové zástavby, je z ulice Jalodvorská. Součástí záměru je i doplnění chybějících chodníků v ulici Libušská a Jalodvorská. Autor navrhuje příjemné místo k bydlení s výhledy z oken do zeleně dotvořené terénními zídkami a křovinami. Celý bytový soubor čtyř domů bude sloužit převážně k nájemnímu bydlení. Pouze na přízemí čelního domu, které je převýšené a otevřené do centra bývalé obce, se nachází malé komerční jednotky.

S plánovanou výstavbou linky metra D, kdy stanice Nové Dvory bude v dochozí vzdálenosti od nově navrženého souboru, se lokalita stane pro bydlení ještě žádanější. Bude postaven jeden společnou garáží propojený bytový dům, který obsahuje čtyři samostatné bytové objekty. Samy domy mají z důvodu umístění v původním historickém jádru bývalé samostatné obce výškovou regulaci dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví, tedy požadované mansardy. Ty nekonvenčním řešením střech návrh respektuje.

Navrhované domy pak výškovou úrovní a členěním odpovídají okolní zástavbě a netvoří dominantu v území. Vstup do jednotlivých domů je orientován pod vykonzolovaný roh, který vytváří bezpečné zádveří. Společné prostory jsou minimalizovány. Každý samotný dům má svoje schodiště a výtah. Vyjma parkování osobních automobilů suterén zároveň obsahuje technické zázemí a dostatečné plochy sklepů pro obyvatele. V čelním domě jsou v suterénu umístěny sklady komerčních jednotek. Vnější povrchy, i z důvodu umístění v bývalém historickém jádru samostatné obce, vycházejí z tradičních materiálů. Cihelný obklad a pálená střešní krytina bobrovka jsou doplněny betonovým monolitem a tmavým plechem. Záměrem je bytový soubor vizuálně scelit, ale zároveň najít moderní novotvar, který odpovídá požadované regulaci. Celek tedy na sebe, i díky výběru tradičních materiálů, výrazně neupozorňuje. Zároveň se ale snaží být snadno zapamatovatelný a čitelný.

Samotné domy nabízejí komfortní bydlení pro rodiny, mladé páry i jednotlivce v bytech velikosti 1+kk až 4+kk. Všechny byty v přízemí mají vlastní terasu či předzahrádku. Zeleň v nově vzniklém vnitrobloku je rozdělena mezi byty v přízemí. Byty umístěné ve vyšších patrech mají balkón či terasu a výhled do vnitřní zahrady.