#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Stavba

Metro D

Celý název:
Metro I.D
Lokace:
Náměstí Míru
Náměstí Bratří Synků
Pankrác
Investor:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, hlavní město Praha
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura
Stav:
Stavba
Zahájení:
2010
Dokončení:
Q4 2029
Investice:
97,79 mld. Kč
Aktualizováno:
26. 4. 2022
Zdroj informací:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., IPR Praha, seznamzpravy.cz

Návrh vstupu do stanice Olbrachtova

Návrh nástupiště stanice Olbrachtova

Návrh nástupiště stanice Olbrachtova

Návrh výtvarného řešení stanice Olbrachtova, Vladimír Kokolia

Návrh výtvarného řešení přestupní stanice Pankrác, Jakub Nepraš

Návrh výtvarného řešení stanice Nemocnice Krč, Jiří Černický

Návrh výtvarného řešení stanice Nemocnice Krč, Jiří Černický

01/08

Návrh vstupu do stanice Olbrachtova

Na konci května roku 2019 Rada hl. m. Prahy schválila výstavbu metra D a pověřila Dopravní podnik hl. m. Prahy jeho realizací. Ta započala na Pankráci koncem června stejného roku zahájením geologického průzkumu a hloubením prvních šachet a štol. Nová linka povede v severojižním směru částečně paralelně se stávající linkou C. Délka trati bude 10,6 km s 9 běžnými a jednou přestupní stanicí na Pankráci. Po ukončení probíhajících geologických průzkumů začne během července tohoto roku hloubení úseku Pankrác–Olbrachtova. O dva roky později pak bude pokračovat výstavba v úseku Olbrachtova–Nové Dvory, včetně ražby tunelů z lokality Depo Písnice. V případě vyřešení majetkoprávních záležitostí v oblasti Libuše a Písnice dojde v prosinci roku 2027 k zprovoznění úseku Pankrác–Depo Písnice. Zprovoznění celého úseku metra D, včetně úseku Náměstí Míru–Pankrác se odhaduje na závěr roku 2029.

Po kritice podoby nových stanic linky D v minulých letech se uvažovalo o uspořádání nové architektonické soutěže. Z důvodu možného zpoždění realizace se ale od tohoto postupu upustilo a namísto toho došlo ve spolupráci s Metroprojektem a architektem Davidem Vávrou k vytvoření „libreta“ na výtvarnou podobu prvků a prostorů stanic. Toto libreto bylo podkladem pro zadání výtvarné soutěže na podobu dvou prvních stanic – Pankrác a Olbrachtova, ve které zvítězily návrhy umělců Jakuba Nepraše (pro stanici Pankrác) a Vladimíra Kokoliy (Olbrachtova).