#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Studie

Olšanské náměstí

Celý název:
Revitalizace Olšanského náměstí
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Olšanské náměstí
Táboritská
Ondříčkova
Architekt:
edit architects s.r.o.
Investor:
MČ Praha 3
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Aktualizováno:
26. 1. 2022
Zdroj informací:
editarchitects.com
01/04

V atypickém ustoupení uličního profilu v místě vyústění ulice Jičínská do složitého prostoru Olšanského náměstí je v současnosti umístěno parkoviště. V rámci plánovaného zklidnění dopravy v místě křižovatky Olšanská, je při Jičínské ulici navržena svažitá piazzetta navazující na obchodní parter přilehlých bytových domů. Svažitý veřejný prostor je částečně vyrovnaný pomocí několik pobytových platform, které umožňují rozšíření sezónních aktivit navazujících kaváren a restaurací. Významným novým prvkem na piazzettě je výsadba stromů, které pomáhají v tvorbě příjemného mikroklimatu ve svém okolí. Materiálové řešení vychází z tradiční pražské žulové mozaiky, masivních žulových kostek v místě dopravního zatížení a betonových prefabrikovaných prvků vymezující prostor navržených platform. Celý prostor piazzetty je kompletně vybavený novým městským mobiliářem. Výrazná koncentrace rezidentů, studentů, sportovců, nakupujících, hotelových hostů a návštěvníků Olšanského hřbitova dává velký potenciál pro rozvoj celé lokality Olšanského náměstí a také jejího bezprostředního okolí.

Přestože je ulice Ondříčkova ve své spodní části důležitým propojením Žižkova a Olšanského náměstí, její současná podoba tomu neodpovídá. Zásadním funkčním problémem je absence pěší komunikace podél objektu OC Bezovka, a to v kombinaci s rampou zásobování vytváří neprůchozí a zcela nefunkční veřejný prostor. Návrh proto v první řadě napravuje tento funkční nedostatek a v návaznosti na nové uspořádání jízdních pruhů vzniká v tomto úseku také malý ostrůvek osazený stromy. Při boční fasádě budovy SUPŠ navrhujeme v lokálním rozšíření Ondříčkovy ulice nový klidový veřejný prostor. Poměrně široký pás v šířce stávajícího chodníku je nově koncipován jako kombinace pěší komunikace a parku. Stávající stromy jsou ponechány a doplněny o nové v rámci prostoru vymezeného kombinací několika druhů zatravňovacích dlažeb pro zlepšení vsakovacích podmínek a celkové atmosféry. Tento nový veřejný prostor je doplněný lavičkami a dalším městským mobiliářem a je po obou stranách lemován chodníky z typické pražské žulové mozaiky.