#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Nový Sedlec

Lokace:
Nový Sedlec
Praha 6
Praha-Suchdol
Typologie:
Bydlení, Mixed-use, Doprava, Občanská vybavenost, Rozvojové území
Stav:
Studie
Zahájení:
2019
Aktualizováno:
17. 4. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz

Zapojení veřejnosti

Zdroj: IPR

Zapojení veřejnosti

Zdroj: IPR
01/02

Zapojení veřejnosti

Zdroj: IPR

Území Nového Sedlce je jednou z nejvýznamnějších rozvojových ploch na okraji Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující čtvrť v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. To vyžaduje změnu územního plánu a koncepci, podle které se území bude dále rozvíjet. Urbanistickou studii Nový Sedlec zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) na základě zadání hlavního města Prahy. Jejím hlavním cílem je zajistit podmínky pro výstavbu nové tramvajové trati ze zastávky Nádraží Podbaba do zastávky Výhledy v Suchdole, koordinace záměrů v území a koncepční rozvoj lokality. Studie navrhuje vznik nové městské čtvrti v oblasti tzv. Nového Sedlce a rozvoj lokality Výhledy v Suchdole.

V červnu 2022 byl Radou hl. města schválen první návrh studie a zahájení příprav nové tramvajové trati. Podobu schváleného návrhu zde představujeme. Následovat bude projednání návrhu s důležitými aktéry i s veřejností. Studie slouží jako podklad pro změnu územního plánu, která současně v území probíhá a do které se veřejnost během roku 2023 mohla také zapojit.

IPR