#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Bydlení
Stavba

Byty Nad Krocínkou – B

Lokace:
Praha 9 – Prosek
Prosecká
Čakovická
Letňanská
Kancelář:
DAM architekti s.r.o.
Investor:
FINEP CZ a.s.
Autor:
Jan Holna, Gabriela Odnohová
Typologie:
Bydlení
Stav:
Stavba
Dokončení:
2024
Aktualizováno:
8. 2. 2024
Zdroj informací:
finep.cz, dam.cz
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/nad-krocinkou-b
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/nad-krocinkou-b
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/nad-krocinkou-b
Autor: Michal Sljusar , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/nad-krocinkou-b
Autor: DAM architekti s.r.o. , Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/nad-krocinkou-b
01/05
Autor: Michal Sljusar
Zdroj: dam.cz/cs/portfolio/nad-krocinkou-b

Novostavba dvou bytových domů o dvou sekcích v blízkosti Sídliště Prosek podél ulice Čakovická, doplňuje funkčně i urbanisticky dosud nezastavěné území modernistické rozvolněné městské struktury.

Čtyři pětipatrové objemy respektují okolní zástavbou a navazují svými proporcemi na budovy panelového sídliště.

Navrhované bytové domy mají být představiteli dostupné rezidentní, bytové výstavby. Mají v daném prostředí navázat na sousední stávající výstavbu, vhodně jí doplňovat a zajistit pěší provázanost v celém území.

Stavby mají jednoduchý hmotový koncept, základní myšlenkou je totiž jejich vzájemná součinnost. Nemají vystupovat jako individuality, ale jako skupina, řady, které napomáhají definovat dosud roztříštěné prostředí ulice. Domy mají tvar kvádru. Bez rizalitů, nástaveb nebo jiného členění. Síla konceptu spočívá v rytmizaci celku. Jednoduché tvary fasád jsou v detailu členěny na jednotlivé segmenty, z nichž v nepravidelném rastru vystupují konstrukce balkonů.

V návrhu bytových domů jsou upřednostněna jednoduchá řešení, střídmost a minimalismus. Navrhované domy jsou charakteristickým představitelem dostupné rezidentní, bytové výstavby vycházející z typologie stávající zástavby v předmětné lokalitě. Principiálně jsou typologicky včleněny do původní bytové zástavby. Tvarováním i umístěním vycházejí ze zásad urbanistické kompozice v dané lokalitě.

Plocha fasády je rytmizována negativními spárami v barvě fasády, které vytvářející optické segmenty – čtverce. V segmentech s betonovými balkony je omítka nahrazena obkladem. V místech, kde podzemní podlaží vystupují nad terén (krom zmíněných vstupů do objektů), budou fasády těchto podlaží koncipovány jako ozeleněné „venkovní mříže“ z tahokovu.

DAM architekti s.r.o.