#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Školství
Dokončen

Pavilon tropického zemědělství

Lokace:
Praha 6 – Suchdol
K Transformátoru
Kancelář:
ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
Investor:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Typologie:
Školství
Stav:
Dokončen
Zahájení:
Q3 2017
Dokončení:
Q3 2020
Investice:
374 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Česká zemědělská univerzita v Praze
01/02

Projekt byl tvořen dle moderních postupů, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a zajistí tak nižší energetickou náročnost budovy s důrazem na udržitelnost provozu.

Budova je řešena v souladu s environmentálními výzvami a její provoz do budoucna bude udržitelný z hlediska minimalizace negativního vlivu aktivit lidské společnosti na přírodu. Z nejzásadnějších opatření a technologií je třeba zmínit geotermální vrty, retenční nádrže na dešťovou vodu, fotovoltaické panely, zelenou střechu aj. Nově vybudovaný pavilon bude splňovat nároky na bezbariérový přístup a bude plně přístupný i pro studenty se specifickými potřebami. Moderních výukových prostor tak budou moci využívat i handicapovaní studenti (bezbariérový přístup, výtah), čímž dojde k rozšíření vzdělávací infrastruktury i pro znevýhodněné studenty.

V PTZ bude dále umístěno multikulturní centrum umístěné ve 4.NP. Toto centrum bude sloužit studentům různých národností a etnik, znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami studujících na Fakultě tropického zemědělství, a to jak z ČR, tak ze zahraničí. V centru se budou pořádat semináře, školení a diskuzní fóra, jejichž cílem bude usnadnění integrace zahraničních studentů na fakultě do prostředí v ČR a zároveň představení a přiblížení zahraničních kultur.