#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Sídliště Písnice

Celý název:
Sídliště Praha Písnice – střed
Lokace:
Praha-Libuš – Písnice
Na Okruhu
Mezi Domy
Kancelář:
Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.
Investor:
CIB GROUP, a.s.
Autor:
Anna Kružíková, Marek Řehoř, Pavel Hnilička, Terezie Mervartová, Theresa Kjellberg
Spolupráce:
Avocado Fresh, Jan Drška
Typologie:
Bydlení, Infrastruktura, Kanceláře, Obchod, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2020
Aktualizováno:
18. 1. 2022
Zdroj informací:
phap.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/07

Vizualizace architektonického návrhu

Tato studie vznikla v návaznosti na urbanistickou studii „Koncepční studie udržitelného rozvoje modernistické struktury Písnice – Libušská“ zpracovanou ateliérem Pavel Hnilička Architects+Planners v roce 2018.

Tato studie je dalším krokem k realizování formulovaných idejí týkající se především centrální části sídliště. Celkovou revitalizaci a rozvoj okolí budoucí stanice metra D Písnice dělíme na 2 etapy dle závislosti jejich realizace na vlastní výstavbě nové stanice.

Projekty Sídliště Písnice - střed spadají do Etapy 1, kterou vnímáme jako akci na metru D nezávislou, ale které ve střednědobém časovém horizontu mohou nastartovat proměnu tohoto území. Dále sem řadíme projekty na výstavbu objektů pro bydlení v ulici Výletní a ulici Na Okruhu.

Pro novou zástavbu navrhujeme definovat urbánní bloky, které pomohou území spojit do jednoho celku. Okraje sídliště, kde vysoké panelové domy sousedí s drobnými rodinnými domy, navrhujeme doplnit o přechodové měřítko nové zástavby, které vytvoří přirozenější gradient.

Protažením Modřanské rokle do středu sídliště a propojením s centrálním parkem dojde k vytvoření zeleného celku, který posílí vztah sídliště a okolní přírody. Obyvatelům přinese příjemné životní prostředí v klidu a zeleni s důrazem na dostupnost sportovního a odpočinkového vyžití, ale i krásné výhledy. Nově vznikající krajinné rozhranní mezi sídlištěm Písnice a Starou Písnicí ještě rozšíří rekreační potenciál místa.

Ve středu sídliště navrhujeme náměstí lokálního významu, které bude sloužit primárně jeho obyvatelům a svým intimnějším charakterem doplňovat Náměstí Písnice. To se přirozeně, díky své pozici na stanici metra, stane rušným a centrálním veřejným prostranstvím městské části. Tato dvě náměstí budou propojena ulicemi se stromy, centrálním parkem, a budou poskytovat příjemnou a prostorově variabilní kulisu pro život.

Předpokládaný rozvoj v okolí stanice metra Písnice přinese do území větší variabilitu funkcí, díky němuž vznikne živé město, které se nebude přes den vylidňovat, ale naopak bude poskytovat přívětivé místo k životu různým demografickým i sociálním skupinám 24 h denně. V okolí těchto veřejných prostranství navrhujeme živé partery, které nabídnou rozmanité obchody a služby a zvýší atraktivitu lokality. Vznikne plnohodnotné živé město, které přinese kvalitu služeb do místa bydliště tak, aby obyvatelé sídliště nebyli nuceni za základními službami dojíždět. Zároveň přitáhne návštěvníky z okolí a vytvoří místa k setkávání.

Propojením území s centrem města linkou metra dojde k výraznému zkrácení dojezdových vzdáleností. Výstavbou záchytného parkoviště na hranici území se ulehčí stávající zátěži z tranzitní automobilové dopravy, naopak se podpoří dostupnost příměstských a městských autobusů. Obyvatelé sídliště tak budou mít v docházkové vzdálenosti rozmanité možnosti přepravy hromadnou dopravou na krátké i dlouhé vzdálenosti.