#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Studie

Most Podbaba – Troja

Lokace:
Praha 6 – Dejvice
Praha-Troja
Kancelář:
METROPROJEKT Praha a.s.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Jiří Škrábek
Statik:
Jan Škarda
Typologie:
Doprava, Infrastruktura
Stav:
Studie
Zahájení:
2019
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha

Fotografie současného stavu – Trojská kotlina

Fotografie současného stavu – plavební kanál na Podbabě

Fotografie současného stavu – severní cíp Císařského ostrova

Fotografie současného stavu – Podbabská

Fotografie současného stavu – Podbabská

01/05

Fotografie současného stavu – Trojská kotlina

Mostní propojení MČ Prahy 6 a MČ Praha-Troja v místě meandru řeky, propoující lokality Podbaba a Troja. Dle studie je most koncipován jako propojení pro tramvajovou, pěší a cyklistickou dopravu, s možností pojezdu IZS. Provoz automobilové dopravy se stejně jako např. na Dvoreckém mostě nepředpokládá.

Důležitost konstrukce je daná zejména nutností propojení tzv. severní tramvajové tangenty - spojení oblasti Kobylis, přes sídliště Bohnice, Troju do Podbaby, kde se napojí na plánovanou trať do Suchdola. Tramvajové tangenty jsou prioritními stavby veřejné dopravy, pomáhají propojit okrajové sídelní celky veřejnou dopravou, čímž zvyšují její konkurenceschopnost a usnadňuje mobilitu obyvatel. Zároveň pomáhá stabilitě sítě při mimořádných situacích (výlukách atd.)

V neposlední řadě bude tramvajová trať obsluhovat plánovaný severní vstup do ZOO Praha.