#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Mixed-use
Studie

Skleník s ubytováním

Celý název:
Stavba skleníku a provozní budovy s ubytováním
Lokace:
Praha-Lysolaje
Rozvojová
Kancelář:
Apaté studio s.r.o.
Investor:
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Autor:
Vratislav Salaba, Pavla Neradová
Typologie:
Mixed-use, Občanská vybavenost, Školství
Stav:
Studie
Aktualizováno:
22. 1. 2024
Zdroj informací:
apatestudio.cz, IPR Praha
Zdroj: Apaté studio s.r.o.
Zdroj: Apaté studio s.r.o.
Zdroj: Apaté studio s.r.o.
Zdroj: Apaté studio s.r.o.
01/04
Zdroj: Apaté studio s.r.o.

Zadáním investora bylo navrhnout budovu, která v sobě propojí možnost krátkodobého ubytování, pěstební skleník s přípravnou zeminy a prostorné technické zázemí se sklady. Nová budova má proto jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nadzemní část je rozdělena do tří hmot, kde každá z hmot obsahuje samostatný provoz a má odlišné architektonické ztvárnění. Hlavní hmotu tvoří kvádr s největším objemem i výškou. Průčelí hlavní hmoty je orientováno na sever do středu areálu s volným prostranstvím a jedná se proto o pohledově nejvíce exponovanou část. Obsahuje prostory pro krátkodobé ubytování hostů a také schodiště s výtahem do suterénu, kde se nachází technické místnosti, přístrojovny a fytotronové komory. Ubytování bude fungovat zcela odděleně od zbývajících částí budovy včetně suterénu a proto má každá část svůj samostatný vstup. Fasádu hlavní hmoty tvoří bílá omítka, na které je rastr z jeklů a nerezová síť. Nerezová konstrukce převyšuje úroveň atiky a v budoucnu by měla porůst zelení. Na druhé straně budovy se nachází pěstební skleník, který je trojlodní se zastřešením soustavou sedlových střech s pěti hřebeny. Skleník a hlavní budovu spojuje střední část, která má tvar malého nízkého kvádru. V této části se nachází zázemí a přípravna skleníku. Fasáda této části je plechová v kontrastní oranžové barvě.