#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Dokončen

Byty u parku Na Vackově

Celý název:
Rezidenční park Na Vackově – 5. etapa
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Olgy Havlové
Rixdorfská
Architekt:
Jaroslav Kačer
Kancelář:
A.I.P. architekti
Autor:
Jaroslav Kačer
Spoluautor:
Karolína Křesťanová, Miroslav Polák, Petra Hospodářská
Projektant:
A.I.P. architekti, Zdeněk Jäger
Statik:
HSD statika s.r.o., Jiří Houra
Typologie:
Bydlení, Občanská vybavenost
Stav:
Dokončen
Zahájení:
Q1 2013
Dokončení:
Q4 2022
Počet bytů:
272
Aktualizováno:
16. 1. 2023
Zdroj informací:
Metrostav Development a.s., IPR Praha, bytyuparku.navackove.cz
01/05

Předmětem projektu je soubor bytových domů, který je součástí transformačního území Vackova mezi parkem Židovské pece, ulicí Na Vackově a Malešická. Tvoří severní ohraničení realizované zástavby vůči okraji parku Židovské pece, ke kterému jsou orientovány jednotlivé domy užším průčelím s charakterem bodového domu. Jižní uliční fronta do ulice Olgy Havlové je naopak zpevněna delšími průčelími objektů, těžící z osluněné orientace směrem k ulici. Vztah k okraji parku je řešen odstupem se zelenou plochou ve východní části a parkovou úpravou v západní části území.

Cílem je podpořit individuální zástavbu a její začlenění do okolí, vytvořit spojnici mezi centrem areálu a parkem. Nadzemní parterové části by měly sloužit jako zklidněné pobytové prostory. Ve středové části obytného souboru jsou navrženy poloveřejné prostory jako klidné spojnice mezi východní a západní částí s vertikálními veřejnými pěšími komunikacemi.

Objekty v západní části jsou vzájemně propojeny a jsou navrženy s rozdílnými výškami podlaží. Budovy využívají svažitého terénu k postupnému terasovitému gradování hmoty. Vlastní objekty jsou navrženy v otevřené struktuře půdorysně ve tvaru písmene U s orientací do parku.

Objekty ve východní části na hraně parku mají charakter izolovaných domů na společné podnoži. Jednotlivé hmoty domů tvoří rozestupy tak, aby vznikly vizuální průhledy mezi domy obytné skupiny a jižního svahu parku.

Architektura objektů je postavena na jednoduchosti realizace s důrazem na detail jak v interiéru, tak exteriéru. V bytech převládá osvětlení vysokými prosklenými stěnami, případně okny.

Prioritou návrhu je vytvoření maximálního soukromí a pocitu individuálního bydlení v bytovém domě a nabídnout klientovi širokou škálu bytů v různých formách domů.