#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Studie

Botič

Celý název:
Urbanistická studie Botič
Lokace:
Praha 10 – Vršovice, Záběhlice
Praha 4 – Michle
Praha 15 – Hostivař
Kancelář:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o., ARCHUM architekti s.r.o.
Investor:
MČ Praha 10
Autor:
Eva Šarochová, Michal Petr, Šimon Vojtík, Václav Matějka
Spolupráce:
Anna Žeravová, Eliška Machátová, Jiří Rákosník, Jiří Zákostelný, Martin Pecánek, Miroslav Krejčíř, Ondřej Hronek, Pavel Ludvík, Zuzana Dufková
Typologie:
Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2018
Aktualizováno:
21. 9. 2023
Zdroj informací:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o., ARCHUM architekti s.r.o.

Skica architektonického návrhu – okruh v Perucké

Skica architektonického návrhu – park u Ďolíčku

Skica architektonického návrhu – promenáda podél Botiče

Skica architektonického návrhu – Záběhlický jez

Skica architektonického návrhu – lávka od Práčské

01/05

Skica architektonického návrhu – okruh v Perucké

Tato urbanistická studie nabízí vizi rozvoje koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu přirozeného vztahu města a toku samotného. Zabývá se především architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální lineární prostupnost podél toku a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí. Zadání tohoto dokumentu bylo vedeno potřebou definovat vizi pro rozvoj koryta a břehů Botiče, při vědomí významu a potenciálu tohoto přírodního prvku procházejícího velkou částí Prahy 10, který bude sloužit jako základní podklad pro rozhodování z hlediska plánování, investic, využívání, ochrany i jeho správy.

Vizí urbanistické studie je obnova přirozeného vztahu města a potoka tak, aby se opět staly neodmyslitelně spojené. Cílem plánovaných úprav je navrácení života k potoku, jeho rehabilitace a zatraktivnění. Cestou k tomuto cíli by se mohlo v některých lokalitách stát např. vytvoření podélného zeleného komunikačního koridoru a podpora rekreační hodnoty území vytvořením míst pro odpočinek a relaxaci, které by mohly být využity i k pořádání různých společenských akcí. Zároveň je v urbanistické studii kladen velký důraz na vegetační, krajinářské a protipovodňové úpravy toku a jeho blízkého okolí.

Urbanistická studie Botiče se věnuje úseku toku mezi ulicí Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjimkou úseku toku protékajícího nepřístupným areálem Michelských tepláren). Jde o úsek protékající územím městské části Praha 10 s přesahem do sousedních městských částí, Praha 2, Praha 4 a Praha 15.