#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Studie

Letiště Václava Havla – Airport city Sever

Lokace:
Praha 6 – Ruzyně
Kancelář:
CMC architects, a.s., D3A, spol. s r.o., rala s.r.o.
Investor:
Letiště Praha, a. s.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura, Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Aktualizováno:
31. 5. 2023
Zdroj informací:
ra15.cz

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/05

Vizualizace architektonického návrhu

Návrh zastavovacího plánu LPR, je vizí rozvoje komerčních i nekomerčních aktivit Letiště Praha Ruzyně v příštích dvaceti až třiceti letech. V rámci dokumentu vzniklo 13 kapitol, ve kterých tým Aeropolis detailně zpracoval jednotlivé aspekty návrhu od širšího urbanistického řešení přes architektonický detail vybraných veřejných prostranství až po dořešení rozvoje dopravní a technické infrastruktury.

Airport city Sever, zejména jeho hlavní Centrální část, vznikla jako uchopitelná a kompaktní lokalita pro letecké a komerční neletecké aktivity. Je to kombinace spontánních, uživatelsky přátelských ploch plných zeleně a kombinace městského prostředí. Historické pozůstatky zástavby byly přetransformovány a použity v nové organizaci Centrální části, s referenčními body a jasnou logikou.

Urbanistický koncept Airport city Sever- Aviatická má tři základní zóny – CENTER, SERVICE a BUSINESS a čtvrtou doplňující zónu GATE. Ty tvoří strukturu a morfologii území v axiálních konfiguracích. Všechny zóny jsou provázány a funkčně přímo nebo nepřímo napojeny na terminály. V podstatě tři čtvrtiny řešeného území Airport city Sever – Aviatická vytvářejí jednoduchou, logickou a funkční synergii, tvořenou z různých aktivit, které jsou ve většině provázané s leteckou dopravou.

Z hlediska dopravy jsou vlak a jeho podzemní stanice klíčovými faktory budoucí dostupnosti Airport city Sever – Aviatická. Železniční stanice je na centrální ose řešené zástavby, přímo pod hlavní promenádou ústící do prostoru terminálů. Doprava byla rozdělena na dva okruhy – MHD a obsluha objektů Airport city Sever – Aviatická CENTER je vedena po povrchu v úrovni parteru, zatímco na rozšířené a prodloužené estakádě je oddělena doprava cestujících. V konečném důsledku by měla být Airport city sever – Aviatická vnímána jako kompaktní a trvale udržitelná destinace provázaná s leteckým provozem, jako místo s pozitivní energií prostoupené zelení a moderními stavbami, které je snadno dopravně přístupné.