#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
0
Studie

Vnitroblok Sámova

Celý název:
Revitalizace vnitrobloku podél ulice Sámova
Lokace:
Praha 10 – Vršovice
Sámova
U Vršovického nádraží
Petrohradská
Kancelář:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Investor:
MČ Praha 10
Stav:
Studie
Aktualizováno:
20. 10. 2021
Zdroj informací:
atelierprojektor.cz

Cílem návrhu bude propojení obou světů – rezidentů i kolemjdoucích, zprostředkování setkání uprostřed, znovunalezení smyslu využití centrální plochy vnitrobloku, uvědomění si blízkosti potoka v jakékoliv podobě. Hlavní myšlenkou je vytvoření nové páteřní komunikace – „zlaté střední cesty“, která se vine uprostřed vnitrobloku jako vyschlé rameno Botiče. Na tuto komunikaci navazují naplavené dřevěné paluby – mola. Jedná se částečně o volné pobytové plochy pro univerzální využití, částečně plochy s mobiliářem, komunitní zahrádky bytových domů či velkorysé pobytové schodiště uprostřed, které využívá stávajícího sklonu terénu pro vytvoření hlediště a zároveň umožňuje další propojení tranzitní komunikace a vnitrobloku. Nová cesta se ve třech místech lehce rozšiřuje pro vytvoření lokálních center v těžištích prostoru. Myšlenku vyschlého koryta dále evokují „louže“ v rozšířených částech – vodní prvky podporující zdravé mikroklima vnitrobloku a kontakt s vodou s celoročním využitím. Náhlým objasněním celé myšlenky při průchodu je osazení dvou zvukovodů v uzlových bodech, které přivedou do vnitrobloku autentický zvukový vjem tekoucí vody Botiče. Návrh doplní rozvolněné herní prvky či hřiště na petanque pod kaštany.