#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Záměr

Obytné domy Na Viktorce

Celý název:
Obecní bytové domy Na Viktorce
Lokace:
Praha 3 – Žižkov
U Staré cihelny
Na Viktorce
Investor:
MČ Praha 3, hlavní město Praha
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2021
Dokončení:
2025
Investice:
357 mil. Kč
Počet bytů:
100
Aktualizováno:
13. 1. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha

Projekt spočívá ve výstavbě obecních bytových domů na místě nedokončeného městského bloku obklopeného ulicemi Na Viktorce a U Staré cihelny na území městské části Praha 3. V domech by mělo v souladu s platným územním plánem vzniknout okolo 100 nových bytů, prostory pro veřejnou vybavenost a komerční prostory v parteru. Zvažováno je také zahrnutí denního stacionáře pro seniory. Dotčený pozemek je zároveň součástí širšího území, pro které je aktuálně zpracovávána změna Územního plánu Z 2600/00. Tato změna by mohla umožnit vyšší kapacitu bytových domů o dalších zhruba 20–30 bytových jednotek. Obecní byty budou určeny především pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení a pro podporované profese. Nové domy by měly obsahovat prvky a technologie pro snížení jejich dopadů na životní prostředí a k adaptaci na změnu klimatu. Součástí projektu jsou úpravy přilehlých veřejných prostranství. Architektonický návrh bytových domů vzejde z otevřené architektonické soutěže.