#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Územní řízení

Nové Měcholupy IV

Lokace:
Praha 15 – Horní Měcholupy
Hornoměcholupská
Architekt:
Jitka Šťastná
Investor:
EKOSPOL a.s.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
EKOSPOL a.s.
01/03

Stavba svým objemovým řešením odpovídá charakteru území, respektuje současnou prostorovou urbanistickou kompozici v území, její měřítko a kontext okolní zástavby ; zejména ponechává průhled slepou větví Boloňské ulice (při východním průčelí radnice) až k Hornoměcholupské ulici a svou osmipodlažní hmotou vytvoří zapamatovatelný orientační bod při křižovatce dvou frekventovaných ulic. Nově navrhovaný bytový dům urbanisticky dotváří uliční zástavbu domů při Hornoměcholupské ulici, na tuto zástavbu logicky navazuje a svojí výškou vhodně zapadá do území – směrem na východ k 5-ti podlažnímu bytovému domu novostavba hmotově ustupuje a je snížená na 6 pater. Poloha bytového domu byla zvolena tak, aby vzhledem k jeho prostorově provozním řešením navazovala na okolní zástavbu.