#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Bydlení
Záměr

Vršovická

Celý název:
Bytový dům Vršovická
Lokace:
Praha 10 – Vršovice
Vršovice
Petrohradská
Kancelář:
Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha, Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
Typologie:
Bydlení
Stav:
Záměr
Zahájení:
2021
Dokončení:
2025
Investice:
783 mil. Kč
Počet bytů:
139
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
pdspraha.eu, pdspraha.eu, Pražská developerská společnost, příspěvková organizace, IPR Praha, Akční plán rozvoje bydlení v hl. m. Praze do roku 2025
01/05

Projekt městského bytového domu připravovaný Pražskou developerskou společností. Výstavba je zamýšlena na kompaktním pozemku v majetku hl. m. Prahy ohraničeným ulicemi Petrohradská a Vršovická na území Prahy 10. Projekt je připravován na podkladech již existujícího stavebního povolení pro bytový dům z roku 2001. Pozemek se nachází v širším centru města s dobře dostupnou veřejnou dopravou a vybaveností. Výsledkem první fáze projektu bude akvizice a přepracování existujícího projektu tak, aby navrhované byty odpovídaly současným standardům městské bytové výstavby. Tato fáze poběží do roku 2023 a hl. m. Praha na ni z rozpočtu dosud vyčlenilo 22,4 mil. Kč.