#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Landscape
Záměr

Štvanice

Celý název:
Obnova ostrova Štvanice v Praze
Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Kancelář:
RKAW s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Radek Kolařík
Spolupráce:
Kamila Vaníčková
Typologie:
Landscape, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q1 2021
Aktualizováno:
20. 9. 2023
Zdroj informací:
IPR Praha, RKAW s.r.o.

Fotografie současného stavu – bikepark

Fotografie současného stavu – Hlávkův most

Fotografie současného stavu – Negrelliho viadukt

Fotografie současného stavu – tenisový stadion

Fotografie současného stavu – Štvanická lávka

01/05

Fotografie současného stavu – bikepark

Hledání vitality, akceptování reality. Koncept obnovy ostrova Štvanice v Praze vychází z empatického přístupu k jedinečnosti prostředí, autonomního vývoje užívání ostrova v posledních cca 30-50 letech a snahy o vytvoření unikátního prostředí. Využívá toho, co na ostrově vzniklo: ruderálního prostředí. A to nejen z hlediska krajiny, ale v přeneseném slova smyslu také aktivit a dějů. Pokládá tak základ vzniku site specific prostředí, které by mělo potvrdit potenciál srovnatelných prostředí krajiny Prahy. Prostředí, založených na přirozenosti, akceptujících dosavadní vývoj, bez zbytných ambicí prostředí přetvářet k něčemu, čím ve skutečnosti není.