#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kanceláře
Stavba

Rivery Holešovice a Port7

Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Partyzánská
Kancelář:
DAM architekti s.r.o.
Investor:
GEONE Real Estate a.s., Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Autor:
Jiří Havrda, Richard Szilvássy, Štefan Zifčák
Spolupráce:
Gabriela Šatrová, Martin Chudíček, Matěj Marada, Michal Papež, Ondřej Pleidel, Pavel Šefl, Šárka Ullwerová, Shota Pertenava
Typologie:
Kanceláře, Mixed-use, Občanská vybavenost, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2018
Dokončení:
Q2 2023
Aktualizováno:
17. 3. 2021
Zdroj informací:
GEONE Real Estate a.s., Skanska Property Czech Republic, s.r.o., DAM architekti s.r.o.
01/07

Projekt Port7 má celkovou rozlohou 48.000 m2 nových užitných ploch. Na břehu řeky bude vybudován administrativní areál s veškerou potřebnou občanskou vybaveností – obchody, restauracemi, školkou/školou, hotelem nebo krátkodobým ubytovacím zařízením. Součástí kampusu bude i přístav pro motorové a malé čluny. Nábřeží a mola budou místem kulturních a společenských akcí i prostorem pro vodní sport.

Návrh revitalizace a konverze stávajícího brownfieldu areálu bývalého podniku výroby prefabrikátů Wolf-Prefa v Holešovicích je realizován mezi Trojským mostem a mostem Barikádníků. Ze severu je území vymezeno Vltavou a z jihu tratěmi ČD - nádraží Holešovice.

Propojení stávajících městských částí s novým areálem a řekou je v návrhu realizováno pro pěší průchodem pod železničními nástupišti Nádraží Holešovice a dále příjezdy automobilem do garáží komplexu ze západu a východu. Nová výstavba areálu je výškově usazena na podnoži navazující na průchod z nádraží ČD nad výpočtovou hladinou záplav Q 2002. Parter je částečně krytý pergolou z lamelových prvků, který pocitově odcloňuje a zklidňuje parter a odděluje ho od vyšších částí staveb. Administrativně-obchodní parter se postupně rozvolňuje do pozice pobytových luk a doplňkové zeleně přes kaskádu nízkých teras, které meandrují mezi objekty v severní frontě.

Tři administrativní objekty (věže) vzájemně propojené krčky při jižní straně komplexu drží kolmou pravidelnou pozici k ose železniční dráhy a vytvářejí přechod k rozvolněné zástavbě v severní frontě. Zde jsou pak čtyři samostatně stojící vějířovitě umístěné nižší věže s funkčním využitím na kanceláře, hotel a školu. Pootočení těchto objektů od přímé osy sever - jih umožňuje větší výhledovou i pohledový komfort obyvatel i návštěvníků. Ubytovací objekty v severní frontě při řece jsou ze shodného důvodu v patrech odlehčeny průběžným systémem lodžií/ balkónu.

Administrativní hmoty jsou v území objemově a pohledově dominantnější, akcentují polohu nádraží a vytvářejí akustickou bariéru i určitý kontrast s hotelovými věžemi a školou směrem k řece. Maximální počet nadzemních podlaží centrální jižní věže je deset, v podnoži jsou umístěna dvě podzemní podlaží určené pro parkování, sklady a technologie.

Projekt počítá s napojením a průběžným zprůchodněním levého břehu Vltavy Holešovickým meandrem v ose východ-západ směrem do Trojské kotliny s realizací cyklistické a pěší stezky a zatraktivněním břehu s vytvořením rekreačních a pobytových ploch napojených na plánovanou říční městkou dopravu a dále navazující na zmíněný bezbariérový průchod pěších návštěvníků z metra a nádraží Holešovice.

V rámci areálu jsou zachovány a rekonstruovány objekty bývalého hospodářského dvora „U Šimků“, který bude rekonstruován na wellness a saunové centrum a původní halový objekt Armovny – v projektu nově navrženy sportovní lofty. Zeleň vytváří oddychová místa s pobytovými loukami. Říční břeh počítá s budoucí zastávkou říční tramvaje.