#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Nový zastávkový přístřešek

Celý název:
Nové prvky pražského mobiliáře – design zastávkového přístřešku a zábradlí
Lokace:
hlavní město Praha
Kancelář:
ARTĚL, spol. s r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Michal Froněk, Jan Němeček, Aleš Kachlík, Martin Klanica
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2019
Investice:
7,8 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
IPR Praha
01/04

Návrh nového zastávkového přístřešku a zábradlí se vztahuje k návaznosti na použití stávajících přístřešků, kde je možné dodržet stejné nebo podobné parametry při osazování a dodržet zvyklosti z dosavadní praxe. Konceptem nebylo vytvořit zcela odlišné ani výrazně jiné řešení, ale spíše dojít k co nejjednoduššímu komplexnímu systému v pokud možno co nejelegantnějším provedení. Stejně jako u městského mobiliáře autoři využili možností litého hliníku, který umožnil přistoupit k zastávkám podobným sochařským přístupem a vytvořit dva základní pohledové profily. Ty vytvářejí prvek napříč všemi sestavami zastávek a stříšek, které umožňují zjemnit racionálnost konstrukce návaznostmi v oblých plochách a „podebrání” pod střechou. Mimo dvou litých okrajových profilů je celá kostra montovaná z ocelových a hliníkových profilů a svařenců, aby byla možná modularita všech řešení při co nejnižší ceně. Oproti stávajícímu řešení autoři navrhli možnost zastávek s průchozí zadní stěnou, která v místech, kde není zastávka na otevřeném prostranství, umožní snadnější pohyb a přístup. Zábradlí také navazuje na pražský mobiliář litými spojkami/huby, do kterých se montují vodorovné a svislé ocelové prvky.

Z hlediska kvality designérského řešení jde o estetické, až poeticky výrazové řešení, které se svým designem spojujícím tradici a současnost dobře integruje do pražské atmosféry a kontextu. Projekt se vyvinul velmi přesvědčivým způsobem. Komplexnost modulové řady, vizuální přehlednost, celková variabilita řešení, vyzrálost designu a úroveň technického řešení jsou hlavní přednosti návrhu. Pozitivně komise hodnotí navržený průchod skrz zastávkový přístřešek. Oproti celkové propracovanosti a výrazu zastávkového přístřešku zábradlí nepatrně designově a funkčně zaostává a mělo by mu být věnováno více péče v dalších fázích projektu. Z hlediska komfortu užívání jde o nadstandartní řešení. Z hlediska variability řešení maximálně naplňuje zadavatelovy podmínky.

Přestože je označení názvu zastávky stejně jako u některých návrhů skryto pod střechou, což vede ke snížení čitelnosti, umístěním dalších důležitých informací do horního pásu na celou šířku zastávky zajišťuje dostatečnou funkčnost. Z hlediska sériové výroby a celkové údržby je návrh nadstandardní. Z hlediska hospodárnosti hodnotil zadavatel pozitivně navržený způsob odvodnění přes okapničku, čištění střechy je bezproblémové. Kvalitní modulární systém zábradlí umožňuje lokální výměnu, problematické se jeví kotvení do masivních základů z hlediska kolize se sítěmi. Hodnoticí komise ocenila osazení skel zábradlí do rámu snižující riziko jejich poškození.

Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou jednacího řízení s uveřejněním na Nové prvky pražského mobiliáře – Design zastávkového přístřešku a zábradlí. Zadáním jednacího řízení bylo navrhnout takový přístřešek, který je funkční, kvalitní, reprezentativní a má univerzální a nadčasový design. První testovací prototyp bude uveden do provozu v říjnu 2019.