#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
833 projektů
Landscape
Studie

Vyšehrad

Celý název:
Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad
Lokace:
Praha 2 – Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
Kancelář:
Rehwaldt Landscape Architects
Investor:
Národní kulturní památka Vyšehrad
Typologie:
Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2019
Dokončení:
Q3 2020
Investice:
600 tis. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
NKP Vyšehrad

Pocitová koláž Vyšehradu

Schéma navrhované revitalizace

Vizualizace návrhu revitalizace

Vizualizace návrhu revitalizace

Vizualizace návrhu revitalizace

Vizualizace návrhu revitalizace

Schéma charakteru území

Schéma prvků hry a vzdělávání

Schéma hran NKP Vyšehrad

01/09

Pocitová koláž Vyšehradu

Vyšehrad je významné místo české historie a důležitý památkový komplex zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň patří svou polohou k nejviditelnějším pražským urbanistickým a krajinářským celkům. Aby jeho údržba a rozvoj mohly do budoucna probíhat kontinuálně a na základě dlouhodobé strategie, vybralo vedení NKP Vyšehrad ve výběrovém řízení zpracovatele koncepční studie veřejných prostranství, kterým se stalo studio Rehwaldt Landscape Architects.

V rámci studie bude řešen rozvoj veřejných prostranství z hlediska jejich pobytových a estetických kvalit, podoba městského mobiliáře, informačního a orientačního systému. Dalším tématem bude rozvoj vyšehradských parků s důrazem na jejich ekologické hodnoty a nutnost adaptace na nadcházející klimatické změny, například úpravy druhové skladby a způsob hospodaření s dešťovou vodou. Souvisejícím tématem jsou možnosti redukce světelného znečištění, respektive návrh nového slavnostního osvětlení. Studie se neomezí jen na území uvnitř vyšehradských hradeb, ale zaměří se také na úpravy přilehlých svahů, které nabízejí plochy pro obnovu historicky doložených sadů a vinic. Prozkoumá také potenciál dnes nefunkčních přístupových cest a zanedbaných ploch a definuje základní parametry pro jejich úpravu.